Rozporządzenie RODO – 5 najważniejszych rzeczy

Rozporządzenie RODO

Rozporządzenie RODO – o tym mówi się już od co najmniej kilku miesięcy. A ponieważ emocje wokół RODO nie gasną, warto raz jeszcze krótko o rozporządzeniu RODO wspomnieć. 

Co to RODO?

Rozporządzenie RODO czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Jakie są cele RODO?

Celem RODO jest ochrona klientów przed wykorzystywaniem ich danych osobowych. Rozporządzenie RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorstw i przedsiębiorców, którzy gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych. Podmiot gospodarczy, który wykorzystuje dane osobowe osób fizycznych, musi zatem wdrożyć odpowiednie regulacje w swoim przedsiębiorstwie, które również reguluje ustawa o ochronie danych osobowych.

Kogo dotyczy RODO?

Przepisy RODO objęły wszystkie podmioty działające na terenie Unii Europejskiej, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych. Dotyczy to również przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej, które oferują swoje towary i usługi osobom przebywającym na terytorium Unii. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, są zobligowane do stosowania RODO zarówno w stosunku do danych osobowych swoich kontrahentów, jak i zatrudnionych pracowników.

Co zmienia RODO?

RODO nie precyzuje dokładnie czynności, jakie mają podjąć przedsiębiorcy, a jedynie nakreśla wytyczne, na które należy zwrócić uwagę w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorca jest więc zobowiązany przeanalizować, jakimi danymi osobowymi dysponuje, co się z nimi dzieje i jakie ryzyko się z tym wiąże – by dobrać właściwe środki, które zminimalizują ryzyko.

Obowiązki wynikające z RODO

Spośród najważniejszych obowiązków nakładanych na firmy należy wymienić:

  • Konieczność zdefiniowania celów przetwarzania danych osobowych oraz poinformowanie klientów, które dane osobowe są przetwarzane;
  • Zgłaszanie naruszeń;
  • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  • Realizację prawa klienta do bycia zapomnianym.

Przyjrzawszy się bliżej rozporządzeniu, można chyba powiedzieć, że nie takie RODO straszne (i nowe), jak je malują, choć o jego lekceważeniu z pewnością nie może być mowy.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

 

Tagged , , , , , , , , , .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.