Czy sąd słucha dziecko

Kontakty z dzieckiem – Odszkodowanie za brak kontaktu z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

Pytanie zasadnicze – czy kontakty z dzieckiem zostały ustalone? Jeżeli nie, to należy je ustalić!!!

Co jednak w przypadku, gdy kontakty są ustalone, lecz drugi rodzic nie przestrzega postanowienia Sądu?

Etap 1 – Kontakty z dzieckiem

Pierwszy etap został określony w art. 51815 kpc.

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku.

Etap 2

W drugim zaś etapie, regulowanym w art. 59816 § 1 kpc sąd orzeka o nakazaniu zapłaty ustalonej sumy pieniężnej, jeżeli kontaktu są nadal utrudniane lub uniemożliwiane.

Dobro dziecka najważniejsze. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Jako zasadę przyjąć jednak trzeba, że rodzic sprawujący pieczę nad dzieckiem ma obowiązek wykonywać obowiązujące orzeczenie. Jeżeli nie – to będzie płacił. 

Kontakty z dzieckiem – Jaka kara za naruszenie postanowienia sądu?

Oznaczenie wysokości sumy pieniężnej grożącej za każde naruszenie obowiązku pozostawione jest więc do uznania sądu, co nie oznacza dowolności.

Suma ma być skuteczna! Dla kogoś dużo to 100 zł, a dla kogoś 10.000 zł.

Ostatnie wyroki to 500 zł – 1500 zł. Wszystko należy rozstrzygać indywidualnie.

Ponadto rodzic, któremu bezprawnie ogranicza się kontakt z dzieckiem, może dochodzić zadośćuczynienia na podstawie art. 448 kc.

 

Więcej:

Rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w Kontakt.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *