Dziedziczenie. Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci?

Dziedziczenie

Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci?

Jak wygląda dziedziczenie, gdy zmarły nie miał dzieci? Zróbmy to dla przykładu na podstawie pewnej historii.

Pan Zenon zmarł i zostawił żonę. Nie mieli dzieci.

Wtedy do spadku z ustawy powołana jest jego małżonka i rodzice.

Dziedziczenie – rodzice zmarłego

Dla dziedziczenia przez rodziców spadkodawcy obojętne jest, czy kiedykolwiek pozostawali oni w związku małżeńskim.

Każdy z rodziców  – co do zasady – ma prawo do jednej czwartej spadku. Jeżeli jednak jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, a Pan Zenon miał rodzeństwo – to udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu Pana Zenona w częściach równych.

Jeżeli Zenon nie miał ani dzieci, ani żony  – wówczas cały spadek przypada jego rodzicom. Tak, rodzicom.

Dziedziczenie – Kto dziedziczy w związkach partnerskich?

Osoby żyjące w związku nieformalnym nie są swoimi spadkobiercami ustawowymi. Jedyny sposób na to, aby mogły po sobie dziedziczyć, to sporządzenie testamentu.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Tagged , , , .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.