Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowa decyzja Sądu.

Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza w sprawie cywilnej udzielenie zabezpieczenia. Sąd może takiego zabezpieczenia udzielić przed lub w toku trwania postępowania. Może tego żądać każda strona lub uczestnik postępowania. Warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i interes prawny w jego udzieleniu.

Obowiązany (pozwany) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej kwoty (jednorazowo lub okresowo).

W taki sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest tylko uprawdopodobnienie roszczenia.

Tak! Uprawdopodobnienie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne.

Zabezpieczenie alimentów – Postanowienie

Otrzymaliśmy postanowienie – co dalej?

Jeżeli się nie zgadzasz, możesz oczywiście się odwołać! Masz na to czas. Należy to uczynić w ciągu 7 dni.

Art. 753 K.p.c.,- w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

W tym przypadku zabezpieczenie prowadzi jednakże do prowizorycznego zaspokojenia uprawnionego.

Zażalenie jest bardzo ważne! Jeżeli nie zgadzamy się z postanowieniem, to należy złożyć zażalenie.

Zabezpieczenie alimentów – Złóż wniosek o uzasadnienie 

Tak, to kosztuje. W pierwszej kolejności pisemne uzasadnienie – 100 zł.

Omawiany przepis to nowy art. 25b u.k.s.c., zgodnie z którym:

1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Po utrzymaniu uzasadnienia masz czas w ciągu 7 dni złożyć zażalenie.

 

Więcej:

Alimenty Adwokat Warszawa

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w Kontakt.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *