Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowa decyzja Sądu.

Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza w sprawie cywilnej udzielenie zabezpieczenia. Sąd może takiego zabezpieczenia udzielić przed lub w toku trwania postępowania. Może tego żądać każda strona lub uczestnik postępowania. Warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i interes prawny w jego udzieleniu.

Obowiązany (pozwany) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej kwoty (jednorazowo lub okresowo).

W taki sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest tylko uprawdopodobnienie roszczenia.

Tak! Uprawdopodobnienie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne.

Zabezpieczenie alimentów – Postanowienie

Otrzymaliśmy postanowienie – co dalej?

Jeżeli się nie zgadzasz, możesz oczywiście się odwołać! Masz na to czas. Należy to uczynić w ciągu 7 dni.

Art. 753 K.p.c.,- w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

W tym przypadku zabezpieczenie prowadzi jednakże do prowizorycznego zaspokojenia uprawnionego.

Zażalenie jest bardzo ważne! Jeżeli nie zgadzamy się z postanowieniem, to należy złożyć zażalenie.

Zabezpieczenie alimentów – Złóż wniosek o uzasadnienie 

Tak, to kosztuje. W pierwszej kolejności pisemne uzasadnienie – 100 zł.

Omawiany przepis to nowy art. 25b u.k.s.c., zgodnie z którym:

1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Po utrzymaniu uzasadnienia masz czas w ciągu 7 dni złożyć zażalenie.

 

Więcej:

Alimenty Adwokat Warszawa

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Tagged , , , .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.