Podział majątku! Jak podzielić majątek?

Podział majątku – Jak sąd podzieli majątek wspólny?

Zastanawiasz się, jak wygląda podział majątku? W jaki sposób sąd podzieli majątek? Nie wiesz, czy uda się znaleźć porozumienie?

W pierwszej kolejności mamy możliwość sądownie podzielić majątek albo porozumieć się w tym zakresie.

 Podział majątku przez Sąd polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka.

Może również dojść do sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Najczęściej największa wojna toczy się o pieniądze. Tak – o pieniądze. 

Podział majątku – Co w przypadku nieruchomości?

Wspólnie kupiliście nieruchomość?

Nieruchomość należy wycenić. Aby tego dokonać, niezbędny jest rzeczoznawca, chyba że strony są zgodne co do wartości nieruchomości.

Gdy strony nie są zgodne w zakresie sposobu podziału… to jest problem.

Pamiętaj, że postępowania sądowe zazwyczaj trwają bardzo długo.

Warto dlatego rozważyć zgodny podział majątku.  Zdecydowanie podział umowny jest również o wiele szybszy. Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku lub jego poszczególnych składników. Bardzo często przeprowadzam spotkania i proponuję różne rozwiązania problemu. 

Moje doświadczenie nauczyło mnie, że rozmowa jest ważna. Często ludzie nie są świadomi, jak długo może trwać sprawa o podział i z jakimi kosztami się wiąże.

Sąd przy podziale majątku może przyznać jednemu małżonkowi daną nieruchomość.

Gdy w wyniku podziału małżonek nie otrzyma żadnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego albo otrzyma przedmioty o wartości niższej niż jego udział w majątku wspólnym, to przysługuje mu odpowiednia spłata lub dopłata (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 212 k.c.).

Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości spłaty i dopłaty jest zatem wartość udziału we współwłasności.

Podział majątku – Spłata i dopłata

Pamiętajmy również o dopłatach.

Dopłata sprowadza się do różnicy pomiędzy wartością udziału a wartością przyznanych współwłaścicielowi rzeczy.

Spłata

Gdy uprawniony do niej małżonek nie otrzymał żadnej rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego.

Dopłata 

Gdy każdy z małżonków otrzymał część rzeczy wspólnych, ale wartość rzeczy, jakie przypadły jednemu z nich, jest niższa od wartości jego udziału w majątku wspólnym – dopłata ma za zadanie wyrównać tę różnicę. 

 

Więcej:

Trudny rozwód 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w Podział majątku, Rozwód.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *