Podział majątku! Jak podzielić majątek?

Podział majątku – Jak sąd podzieli majątek wspólny?

Zastanawiasz się, jak wygląda podział majątku? W jaki sposób sąd podzieli majątek? Nie wiesz, czy uda się znaleźć porozumienie?

W pierwszej kolejności mamy możliwość sądownie podzielić majątek albo porozumieć się w tym zakresie.

 Podział majątku przez Sąd polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku bądź na przyznaniu rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem odpowiedniej spłaty drugiego małżonka.

Może również dojść do sprzedaży rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Najczęściej największa wojna toczy się o pieniądze. Tak – o pieniądze. 

Podział majątku – Co w przypadku nieruchomości?

Wspólnie kupiliście nieruchomość?

Nieruchomość należy wycenić. Aby tego dokonać, niezbędny jest rzeczoznawca, chyba że strony są zgodne co do wartości nieruchomości.

Gdy strony nie są zgodne w zakresie sposobu podziału… to jest problem.

Pamiętaj, że postępowania sądowe zazwyczaj trwają bardzo długo.

Warto dlatego rozważyć zgodny podział majątku.  Zdecydowanie podział umowny jest również o wiele szybszy. Umowny podział majątku może dotyczyć całego majątku lub jego poszczególnych składników. Bardzo często przeprowadzam spotkania i proponuję różne rozwiązania problemu. 

Moje doświadczenie nauczyło mnie, że rozmowa jest ważna. Często ludzie nie są świadomi, jak długo może trwać sprawa o podział i z jakimi kosztami się wiąże.

Sąd przy podziale majątku może przyznać jednemu małżonkowi daną nieruchomość.

Gdy w wyniku podziału małżonek nie otrzyma żadnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego albo otrzyma przedmioty o wartości niższej niż jego udział w majątku wspólnym, to przysługuje mu odpowiednia spłata lub dopłata (art. 46 k.r.o. w zw. z art. 1035 k.c. i art. 212 k.c.).

Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości spłaty i dopłaty jest zatem wartość udziału we współwłasności.

Podział majątku – Spłata i dopłata

Pamiętajmy również o dopłatach.

Dopłata sprowadza się do różnicy pomiędzy wartością udziału a wartością przyznanych współwłaścicielowi rzeczy.

Spłata

Gdy uprawniony do niej małżonek nie otrzymał żadnej rzeczy wchodzącej w skład majątku wspólnego.

Dopłata 

Gdy każdy z małżonków otrzymał część rzeczy wspólnych, ale wartość rzeczy, jakie przypadły jednemu z nich, jest niższa od wartości jego udziału w majątku wspólnym – dopłata ma za zadanie wyrównać tę różnicę. 

 

Więcej:

Trudny rozwód 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.