Problem z alimentami

Problem z alimentami 

Mam problem z alimentami przy rozwodzie. Nie chcę płacić wysokich alimentów… 

Przede wszystkim, aby móc coś więcej powiedzieć, trzeba znać sytuację. Jeżeli jest problem, to trzeba go rozwiązać. Jeśli dopiero otrzymał Pan pozew o rozwód i są tam określone alimenty oraz żądanie w tym zakresie, wówczas ma Pan czas, aby odnieść się do tego, czego pan żąda. Ważne jest przedstawienie swojej sytuacji oraz zakwestionowanie kosztów, które zostały wskazane w pozwie. Jeżeli nie godzi się Pan na niektóre wskazane koszty, to trzeba punkt po punkcie to wskazać.

Pamiętaj, że masz siedem dni na sporządzenie odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie. W odpowiedzi należy bardzo dokładnie i wnikliwie odnieść się do zawartych w pozwie argumentów. Nie zgadzasz się z tym, co jest tam napisane? Wówczas masz czas, aby odpowiedzieć.

Jeżeli natomiast wierzysz, że jesteś w stanie porozumieć się z żoną, to niekiedy warto rozważyć wniosek o mediację, podczas której będziecie mogli uregulować wszelkie sporne kwestie.

Przykład wniosku o mediację

Wnoszę o skierowanie stron na mediację rodzinną, gdyż uważam, iż małżeństwo można uratować i będzie to korzystne dla dzieci

Można opisać, jak obecnie przebiega wasze życie i jak dzielicie się obowiązkami.

Jeżeli natomiast zostały już zasądzone alimenty, to masz prawo składać zażalenie i nie zgodzić się z postanowieniem. Jeżeli otrzymałeś postanowienie dotyczące alimentów, wówczas masz prawo w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o uzasadnienie, a następnie w ciągu siedmiu kolejnych dni od dnia otrzymania uzasadnienia powinieneś złożyć zażalenie do sądu wyższej instancji. Wówczas trzeba przedstawić argumenty, z jakimi się nie zgadzasz.

Zażalenie jest bardzo ważne, jednakże najważniejsze jest realnie i przejrzyście przedstawić sądową przed sądem twoją sytuację oraz zakwestionować, z czym się po prostu nie zgadzasz.

Inna sytuacja to taka, w której jest już wydane postanowienie, zaś zażalenie było nieskuteczne albo w ogóle nie zostało dopilnowane. Wówczas pamiętaj, że w każdej chwili możesz prosić sąd o zmianę postanowienia w przypadku istotnej zmiany okoliczności. Tak jest skonstruowany przepis. Jeżeli zatem mówimy o definicji „istotna zmiana okoliczności”, miejmy na uwadze, że w życiu różne rzeczy się zdarzają. Uważam, że warto rozważyć wniosek o zmianę niniejszego postanowienia. Oczywiście trzeba sprawdzić twoją sytuację materialną i ustalić, czy faktycznie jest sens skarżyć.

Przykład – ostatnio przyszedł do mnie pan z Warszawy, który chce płacić 300 złotych. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od niego na rzecz córki kwotę 900 zł. Pan stwierdził, że po prostu nie stać go na utrzymanie córki poprzez płacenie alimentów w takiej wysokości i nie zgadza się z postanowieniem sądu. W konsekwencji powiedział, że nie zapłaci więcej niż 300 zł mimo wydania postanowienia. Uprzedziłam go, że małżonka może wszcząć przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, jednakże stwierdził, że się nie boi. Następnie stwierdził, że posiada trzy mieszkania – to, w którym mieszka, ma powierzchnię powyżej 100 m2, zaś pozostałe wynajmuje. Stąd też zapytałam go wprost, jakie osiąga dochody i jaki zawód wykonuje. Powiedział, że jest weterynarzem i osiąga dochód w wysokości minimum 10 000 zł Szanowni państwo – myślę, że w takiej sytuacji nie ma szans na to, aby sąd obniżył mu alimenty do 300 zł. Na sprawę zawsze trzeba patrzeć realnie.

Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie świadczenia alimentacyjnego

Każde postanowienie zabezpieczające alimenty można zmienić. Za wniosek należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Przykład 

Tytuł pisma: wniosek o zmianę postanowienia z dnia______ w zakresie ______

Wnoszę o zmianę postanowienia albowiem jestem niewypłacalny zaś wysokość zasądzonych alimentów jest zbyt duża.  Wskazuję, iż kwestionuję koszty utrzymania małoletnich dzieci i nie zgadzam się z wyliczeniem, które zostało przedstawione. Wskazuję, że matka dzieci przedstawiła koszty nieprawidłowo, albowiem____________

Moja sytuacja materialna jest ciężka, albowiem uzyskane dochody przekraczają koszty, które ponoszę.

Wskazuję, jakie koszty ponoszę. 

Koszt utrzymania domu – 500 zł.

Inne…. [wskazać koszty]

Należy również wskazać, iż podnosi Pan koszty związane z dziećmi (wspólnie spędzany czas -warto załączyć dowody przedstawiające wydatki). Końcowo trzeba podsumować koszty i przedstawić je względem zarobków.

Wskazuję, iż obecnie płacę alimenty w wysokości ____________, bo po prostu nie stać mnie, aby płacić więcej.

Załączam dowody w sprawie, które przedstawiają sytuację, w jakiej się znalazłem. Proszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów w sprawie.

Warto załączyć dowody w sprawie:

– zaświadczenie o zarobkach

– koszty związane z utrzymaniem dzieci, które Pan posiada

– koszty związane z utrzymaniem Pana.

Dowody w sprawie o kontakty 

  1. Dowody z zeznań świadków – np. mama  [należy wskazać adres + email + telefon]
  2. Oświadczenie świadków pisemne, własnoręczne
  3. W przypadku interwencji – można zwrócić  się do Sądu, aby skierował się do Komisariatu o informację w zakresie interwencji
  4. Nagrania wraz ze stenogramem
  5. Zdjęcia z dziećmi

 

Więcej:

Alimenty Adwokat Warszawa

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w Alimenty, Rozwód.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *