Dział prawa karnego

Adwokat adwokat prawa karnego Marta Wnuk udzieli Ci pomocy w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych. Każdy klient i każda sprawa jest inna. Pomożemy Ci już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, będziemy Cię bronić we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego,  a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Swoją specjalizacją obejmujemy takie gałęzie prawa karnego jak:

Prawo karne gospodarcze

Podejmując się:

 • obrony oskarżonych w sprawach o przestępstwa;
  • oszustwa kapitałowego i przekupstw menadżerskich,
  • utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  • prania brudnych pieniędzy,
  • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
  • oraz innych stypizowanych w ustawach szczególnych,

Prawo karne skarbowe i podatkowe

Podejmując się obrony oskarżonych i obwinionych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko:

 • obowiązkom podatkowym;
 • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami;
 • organizacji gier hazardowych;
 • obrotowi dewizowemu.

Jeśli potrzbuejsz rzetelnej obrony praw i wolności w sprawach karnych i karno skarbowych skontaktuj się z nami wypełniając formularz poniżej. Gwarantujemy szybką  i profesjonalną pomoc w trudnych sytuacjach. Nasz działa prawa karnego to nie tylko specjaliści ale przed wszystkim praktycy prawa karnego, którzy znają wszystkie „triki” niedostępne dla większości osób. Adwokat prawa karnego pomoże Ci nawet w najtrudniejszych sprawach. Nasza kancelaria prawa karnego jest do Twojej dyspozycji.

Jeśli masz problem natury prawa karnego czas ma ogromne znaczeine. Napisz do nas teraz.

Zadzwoń