Problem z alimentami

Problem z alimentami 

Mam problem z alimentami przy rozwodzie. Nie chcę płacić wysokich alimentów… 

Przede wszystkim, aby móc coś więcej powiedzieć, trzeba znać sytuację. Jeżeli jest problem, to trzeba go rozwiązać. Jeśli dopiero otrzymał Pan pozew o rozwód i są tam określone alimenty oraz żądanie w tym zakresie, wówczas ma Pan czas, aby odnieść się do tego, czego pan żąda. Ważne jest przedstawienie swojej sytuacji oraz zakwestionowanie kosztów, które zostały wskazane w pozwie. Jeżeli nie godzi się Pan na niektóre wskazane koszty, to trzeba punkt po punkcie to wskazać.

Pamiętaj, że masz siedem dni na sporządzenie odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie. W odpowiedzi należy bardzo dokładnie i wnikliwie odnieść się do zawartych w pozwie argumentów. Nie zgadzasz się z tym, co jest tam napisane? Wówczas masz czas, aby odpowiedzieć.

Jeżeli natomiast wierzysz, że jesteś w stanie porozumieć się z żoną, to niekiedy warto rozważyć wniosek o mediację, podczas której będziecie mogli uregulować wszelkie sporne kwestie.

Przykład wniosku o mediację

Wnoszę o skierowanie stron na mediację rodzinną, gdyż uważam, iż małżeństwo można uratować i będzie to korzystne dla dzieci

Można opisać, jak obecnie przebiega wasze życie i jak dzielicie się obowiązkami.

Jeżeli natomiast zostały już zasądzone alimenty, to masz prawo składać zażalenie i nie zgodzić się z postanowieniem. Jeżeli otrzymałeś postanowienie dotyczące alimentów, wówczas masz prawo w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o uzasadnienie, a następnie w ciągu siedmiu kolejnych dni od dnia otrzymania uzasadnienia powinieneś złożyć zażalenie do sądu wyższej instancji. Wówczas trzeba przedstawić argumenty, z jakimi się nie zgadzasz.

Zażalenie jest bardzo ważne, jednakże najważniejsze jest realnie i przejrzyście przedstawić sądową przed sądem twoją sytuację oraz zakwestionować, z czym się po prostu nie zgadzasz.

Inna sytuacja to taka, w której jest już wydane postanowienie, zaś zażalenie było nieskuteczne albo w ogóle nie zostało dopilnowane. Wówczas pamiętaj, że w każdej chwili możesz prosić sąd o zmianę postanowienia w przypadku istotnej zmiany okoliczności. Tak jest skonstruowany przepis. Jeżeli zatem mówimy o definicji „istotna zmiana okoliczności”, miejmy na uwadze, że w życiu różne rzeczy się zdarzają. Uważam, że warto rozważyć wniosek o zmianę niniejszego postanowienia. Oczywiście trzeba sprawdzić twoją sytuację materialną i ustalić, czy faktycznie jest sens skarżyć.

Przykład – ostatnio przyszedł do mnie pan z Warszawy, który chce płacić 300 złotych. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od niego na rzecz córki kwotę 900 zł. Pan stwierdził, że po prostu nie stać go na utrzymanie córki poprzez płacenie alimentów w takiej wysokości i nie zgadza się z postanowieniem sądu. W konsekwencji powiedział, że nie zapłaci więcej niż 300 zł mimo wydania postanowienia. Uprzedziłam go, że małżonka może wszcząć przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, jednakże stwierdził, że się nie boi. Następnie stwierdził, że posiada trzy mieszkania – to, w którym mieszka, ma powierzchnię powyżej 100 m2, zaś pozostałe wynajmuje. Stąd też zapytałam go wprost, jakie osiąga dochody i jaki zawód wykonuje. Powiedział, że jest weterynarzem i osiąga dochód w wysokości minimum 10 000 zł Szanowni państwo – myślę, że w takiej sytuacji nie ma szans na to, aby sąd obniżył mu alimenty do 300 zł. Na sprawę zawsze trzeba patrzeć realnie.

Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie świadczenia alimentacyjnego

Każde postanowienie zabezpieczające alimenty można zmienić. Za wniosek należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Przykład 

Tytuł pisma: wniosek o zmianę postanowienia z dnia______ w zakresie ______

Wnoszę o zmianę postanowienia albowiem jestem niewypłacalny zaś wysokość zasądzonych alimentów jest zbyt duża.  Wskazuję, iż kwestionuję koszty utrzymania małoletnich dzieci i nie zgadzam się z wyliczeniem, które zostało przedstawione. Wskazuję, że matka dzieci przedstawiła koszty nieprawidłowo, albowiem____________

Moja sytuacja materialna jest ciężka, albowiem uzyskane dochody przekraczają koszty, które ponoszę.

Wskazuję, jakie koszty ponoszę. 

Koszt utrzymania domu – 500 zł.

Inne…. [wskazać koszty]

Należy również wskazać, iż podnosi Pan koszty związane z dziećmi (wspólnie spędzany czas -warto załączyć dowody przedstawiające wydatki). Końcowo trzeba podsumować koszty i przedstawić je względem zarobków.

Wskazuję, iż obecnie płacę alimenty w wysokości ____________, bo po prostu nie stać mnie, aby płacić więcej.

Załączam dowody w sprawie, które przedstawiają sytuację, w jakiej się znalazłem. Proszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów w sprawie.

Warto załączyć dowody w sprawie:

– zaświadczenie o zarobkach

– koszty związane z utrzymaniem dzieci, które Pan posiada

– koszty związane z utrzymaniem Pana.

Dowody w sprawie o kontakty 

 1. Dowody z zeznań świadków – np. mama  [należy wskazać adres + email + telefon]
 2. Oświadczenie świadków pisemne, własnoręczne
 3. W przypadku interwencji – można zwrócić  się do Sądu, aby skierował się do Komisariatu o informację w zakresie interwencji
 4. Nagrania wraz ze stenogramem
 5. Zdjęcia z dziećmi

 

Więcej:

Alimenty Adwokat Warszawa

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Choroba dwubiegunowa – jak wygląda rozwód?

Dwubiegunowość a rozwód.

Często zastanawiamy się, co wspólnego ma choroba z rozwodem. Pamiętajmy, iż ze sprawami rozwodowymi łączą się kwestie związane z dziećmi. Zatem pytanie, czy osoba chora psychicznie albo objawiająca zaburzenia emocjonalne jest w stanie zbudować trwały związek małżeński? 

Dwubiegunowość a opieka nad dziećmi to jeszcze inna kwestia. Dlatego też w sprawach rozwodowych, w których mamy do czynienia z osobą zaburzoną albo osobą chorą, warto wnieść wniosek o powołanie OZSS, czyli sądowych specjalistów – psychiatrę, psychologa i pedagoga, którzy stwierdzą, czy osoba ma kompetencje wychowawcze i czy może opiekować się dzieckiem? 

 

Choroba dwubiegunowa – jak wygląda rozwód?

 

Zwróćmy uwagę na chorobę dwubiegunową, co to znaczy w praktyce i jak wygląda rozwód z taką osobą. Niekiedy choroba ta nazywana jest depresją maniakalną i jest to stan zdrowia psychicznego, który powoduje skrajne wahania nastroju, w tym emocjonalne wzloty i upadki. I tak też wygląda życie z taką osobą. Niekiedy małżonkowie stają przed decyzją, że nie chcą już kontynuacji swojego związku, wobec czego pragną zakończyć i rozwiązać małżeństwo. Wyobraźmy sobie sytuację: mężczyzna jest chory na dwubiegunowość, zaś kobieta chce mu pomóc i uniknąć eskalacji konfliktów. Jednakże nie wyobraża sobie sytuacji, w której to dzieci miałyby być pod opieką ojca. Musimy zwrócić uwagę, że choroba dwubiegunowości nie wyłącza człowieka z życia codziennego, zatem z pewnością powinien mieć ustalone jak najczęstsze kontakty. Jednakże zgadzam się, że w niektórych sytuacjach stała opieka jest wykluczona, np. w nocy.

Choroba – jak wygląda rozwód?

Przede wszystkim opieka nad dziećmi musi być ustalona z uwzględnieniem dobra małoletnich dzieci. Zatem musimy wiedzieć, czy osoba chora na dwubiegunowość jest w pełni sprawna, aby móc zapewnić opiekę nad dzieckiem. Istotną kwestią jest oczywiście wiek dziecka. Starsze dziecko to z pewnością poradzi sobie w sytuacjach nawet niebezpiecznych, jednak co w sytuacji, gdy mamy do czynienia z małym dzieckiem? Szanowni państwo, kontakty określa się kilkugodzinne albo pod nadzorem kuratora, wobec czego nie ma większego zagrożenia, że coś stanie się dziecku.

 

Jako rodzic musisz mieć zabezpieczenie, że zrobiłeś wszystko, aby zbadać stan zdrowia drugiego małżonka. Zatem dobrze jest zobowiązać go do wykazania dokumentacji medycznej, w której będzie opis i historia choroby. W celu zdiagnozowania tej choroby oczywiście bierze się pod uwagę okoliczności biologiczne, czyli różne zaburzenia neurologiczne w mózgu czy niedoczynność tarczycy, które mogą wpływać na powstanie choroby dwubiegunowej. Najczęściej w opisie dokumentacji medycznej znajdujemy szczegóły dotyczące przebiegu choroby.

Choroba dwubiegunowa 

Pamiętajmy – w sprawach, w których dotyka nas choroba dwubiegunowa, często jest też tak, że wpadamy na “świetny pomysł” pt. chcę walczyć. Niemniej jednak musimy wiedzieć, jakie są okoliczności w sprawie. Jeżeli chodzi o sam rozwód, to stoimy przed decyzją, czy chcemy rozwód bez orzekania o winie czy z orzekaniem. Pamiętajmy również, że choroba to nie jest wina. Niemniej jednak pewne zachowania z niej wynikające np. nadużywanie substancji psychotropowych, nadużywanie alkoholu, nieregularne zażywanie leków, czy zdrady oczywiście najczęściej towarzyszą przy tej chorobie i są jej konsekwencją. Wobec tego ja osobiście jako adwokat do rozwodu widzę elementy, które mogą wskazać, że doszło do wyłącznej winy. Niemniej jednak co do zasady choroba nie jest rzeczą, za którą możemy człowieka winić. A zatem co do zasady, jeżeli nie ma żadnych konsekwencji wynikających z tej choroby, czyli osoba wchodzi w stan depresyjny, ale nie popełnia innych wykroczeń względem drugiego małżonka, wówczas trzeba zastanowić się, czy jest sens walczyć o winę. 

 

Pamiętajmy, że jeżeli osoba znajdzie na drugą osobę argumenty przemawiające za tym, że również jest winna, np. powoła świadków albo też pokaże inne dowody, to najprawdopodobniej skończy się ten rozwód tym, że sąd uzna winę obojga małżonków. Przy chorobach i zaburzeniach najważniejsza jest opieka nad dziećmi. Musimy również pamiętać, że jeżeli będziemy przedłużać sprawę rozwodową i przedłużać która będzie trwała np. pięć lat to jeżeli nie podpisaliście intercyzy to wciąż jesteście we wspólności majątkowej. Co to oznacza? A zatem możesz ponosić odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka. Zatem w takiej sytuacji proponuję państwu ten obszar uregulować. Jak? Co zrobić żeby nie odpowiadać za długi męża? Przede wszystkim możemy ugodowo formie umowy u notariusza

 

Choroba dwubiegunowa – jak wygląda rozwód?

Z dniem określonym we rozdzielności nastąpi między wami rozdzielność Majątkowa. A zatem po tej dacie jeżeli drugi Małżonek zaciągnie jakieś zobowiązania to nie może już od ciebie żądać nikt tych pieniędzy. Zatem jest to bardzo ważne. Często zdarza się tak że walczymy o coś np. o Win dla honoru. Okazuje się że nie pilnujemy spraw istotnych takich jak rozdzielność, podział majątku albo Alimenty. A zatem zawsze warto skierować się do dobrego adwokata do rozwodu w aby ten państwu krok po kroku przeprowadził. Co na pierwszym spotkaniu osobiście robię ja? Biorę kartkę i długopis i pisze strategię plan A I plan B. Kiedy mamy plan A I plan B możemy wówczas przejść do działania

 

Najczęściej sprawy które prowadziłam to mężczyzna miał chorobę dwubiegunowa takich spraw prowadziłam swoim życiu około 10. I moje doświadczenie pokazuje że w zależności od sytuacji walczyliśmy o winę. Walczyliśmy i wygraliśmy tą winę w sytuacji gdy kobieta no większość życia poświęciła się wychowaniu dzieciom zaś mąż pracował. Pamiętajmy że przy tej chorobie może być zwiększone libido, a w szczególności wtedy kiedy ktoś zażywa jeszcze dodatkowe substancje np. sterydy. Wtedy też romanse nie są rzadkością. Dlatego też jeżeli złapiemy drugiego małżonka na konkretnym romansie i mamy w tym zakresie do wody to możemy walczyć. Albowiem sama choroba nie może być przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego Ale zdrada jak najbardziej tak. Przy tym wszystkim nie możemy zapomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nigdy nie zapomnij o rozdzielności majątkowej. Bo co z tego że będziesz walczyła z mężem o to że on ciebie zdradził i ponosi winę jak za kilka dni zapuka Komornik do twoich drzwi i zabierze ci dom albo samochód. Dlatego też ni kiedy w niektórych sytuacjach warto walczyć o winę albowiem z mojego doświadczenia jako adwokata które prowadziłam kilka takich spraw wynika że te osoby bardzo często nadużywają alkoholu, inne używki, bardzo często dochodzi również do zdrad. Wielu tych przypadkach które prowadziłam osoby są zadłużone w bankach, biorą kredyty i pożyczki a żeby wydawać pieniądze i nie Myśleć. Kilka razy zdarzałoło się mi przeprowadzić konsultacje podczas których towarzyszył obok choroby również hazard. A zatem Szanowni państwo musimy wiedzieć że ta choroba może nieść ze soba bardzo przykre konsekwencje finansowe i psychiczne.

 

Często w sprawach na sali sądowej nagle przychodzi mężczyzna które jest chore ale wraz z pełnomocnikiem i mówi że jest w okresie remisji. Przede wszystkim musimy wiedzieć co to jest remisję. Remisja to stan w którym pacjent jest wolny od objawów bądź są one nasilone E w znacznie mniejszym stopniu niż dotychczas. Niemniej jednak Zwróćmy uwagę że to że pacjent nie ma teraz objawów nie znaczy że następnego dnia nie będzie  ich miał.

Choroba dwubiegunowa

Wychowanie dzieci.Pamiętajmy że najważniejsze jest dobra małoletnich dzieci. A zatem dobrą małoletnich dzieci jest ustalany indywidualnie. Wszystko zależy ile dzieci mają lat? Czy osoba chora nadużywa jakieś inne substancje? Jakie są objawy choroby? Jaki stan psychiczny dzieci?

 

Dlatego też jeżeli boimy się o własne dzieci i o zachowanie dla przykładu ojca względ am dzieci to musimy ustalić tak kontakty aby mieć pewność że dobro dzieci nie cierpi. Albo kontakty powinny odbywać się w miejscu zamieszkania dzieci albo krótkie godziny, albo w obecności kuratora. Ja osobiście zawsze mówię że dzieci potrzebują obojga rodziców niemniej jednak zgadzam się z tym że w sytuacji gdy jeden z rodziców jest chory to musimy zawsze patrzeć na dobrą małoletnich dzieci. W szczególności w okresach kiedy taka osoba jest w okresach manii, nadużywa substancje psychotropowe, Spotyka się z kobietami a dzieci są świadkami takich sytuacji. Taka sytuacja jest niedopuszczalna.

 

Trudny rozwód 

 

Trudny rozwód 

 

Niekiedy przychodzą do mojej kancelarii osoby, które mówią, że mają bardzo trudny rozwód. Co to znaczy rozwód? Przede wszystkim pamiętajmy, że z rozwodem wiążą się inne rzeczy. Musimy zastanowić się, jak wygląda nasza sytuacja w sferze związanej z dziećmi. Jak mają wyglądać kontakty? Jak mają wyglądać alimenty? Jak dalej widzicie wspólne wychowywanie dziecka? Często z mojego doświadczenia wynika, że ludzie nie chcą rozwodu, bo nie wiedzą, co ich czeka w przyszłości. Ciężko jest im ułożyć życie na nowo. 

Bardzo ważna jest strategia. Strategia to moment, w którym możemy ustalić plan działania. Kto lubi żyć bez planu działania? Chyba nikt. Dlatego tak ważna jest strategia rozwodowa

 

Wyobraźmy sobie sytuację: przychodzi do kancelarii mężczyzna – chce rozwodu, ale nie wie, jak ma dalej wyglądać jego życie. Pyta się prawnika – “pani Mecenas, jak mam ułożyć sobie dalsze życie?”. Przede wszystkim prawnik do rozwodu jest od tego, żeby poprowadzić cię przez ten etap krok po kroku zgodnie z przepisami – tak, aby twoje prawa były zabezpieczone. 

 

Pamiętajmy, iż oprócz samego rozwodu musimy również zająć się obszarem podziału majątku, alimentów i dziećmi.

 

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

W pierwszej kolejności musimy zastanowić się, jaki ma być rozwód – z orzeczeniem o winie czy bez. Zawsze polecam swoim klientom w pierwszej kolejności zastanowić się nad sposobem rozwiązania związku małżeńskiego. Niekiedy wskazane jest spotkanie w kancelarii, abyśmy omówili krok po kroku, jak ma wyglądać dany rozwód. Nie jestem osobiście zwolenniczką eskalacji konfliktów między małżonkami, których łączą wspólne dzieci. Jeżeli jesteście rodzicami, to z pewnością będziecie nimi jeszcze przez długie lata, stąd też zawsze warto zastanowić się, czy warto eskalować konflikty między rodzicami. Rozmowy negocjacyjne zawsze powinny rozpocząć się od celu stron. Zaczynamy od tego, jaki jest cel, jak widzimy przyszłość wspólnego naszego życia. W pierwszej kolejności zastanawiamy się nad opieką naprzemienną. 

Przykład małżeństwa – Rozwód Warszawa

Idealne małżeństwo, mieszkają w Otwocku pod Warszawą. Mają luksusowy dom o powierzchni 300 m, luksusowe samochody, on pracuje w Warszawie, ona zaś w Otwocku. Mają dwoje dzieci. Posiadają również 100-metrowe mieszkanie w centrum Warszawy. Strony nie mają żadnych kredytów. W pierwszej kolejności warto rozważyć, czy jako mężczyzna jesteś gotów na opiekę naprzemienną i czy jest to dobre dla dzieci? Zastanów się, czy ty jako mężczyzna jesteś w stanie zająć się dziećmi siedem dni w tygodniu i pogodzić to z pracą? Często walczymy o opiekę naprzemienną, jednakże okazuje się, że tak naprawdę jej nie chcemy. 

 

Pamiętam sprawę, którą prowadziłam w Piasecznie. Po wygraniu tejże sprawy o opiekę naprzemienną mój klient zrobił duże oczy i zapytał się: “Ale jak teraz pogodzę wychowanie syna z pracą?”. Było to dla mnie co najmniej dziwne, albowiem myślałam, że będzie cieszył się z wygranej o opiekę naprzemienną. 

 

Wracając do naszego małżeństwa z Otwocka – po konsultacjach pan zrezygnował z opieki naprzemiennej, decydując się na płatność alimentów po 1000 zł na dziecko. Ponadto zobowiązał się do uiszczenia płatności za szkołę oraz chciał uregulowania kontaktów dwa razy w tygodniu oraz w co drugi weekend. W praktyce okazało się, że widzenia dwa razy w tygodniu również kolidują on mu z pracą, w związku z czym podjął decyzję, żeby określić kontakty tylko i wyłącznie w jeden dzień.

 

Tak – ułożenie planu na rozwód to podstawa. Przede wszystkim, jeżeli są dzieci, trzeba się zastanowić, jak chcemy je dalej wychować.

 

Jak kontkaktować się z dzieckirm – Formy kontaktu 

1)  przebywanie z dzieckiem,

2)  bezpośrednie porozumiewanie się z nim

oraz kontakty pośrednie,

3)  utrzymywanie korespondencji z dzieckiem,

4) korzystanie z innych, zwłaszcza elektronicznych środków porozumiewania się z nim na odległość.

 

Nieodłącznym elementem spraw rozwodowych jest również kwestia związana z podziałem majątku.

 

Czy będę płacił alimenty na byłą żonę?

 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pewne skutki prawne zawarcia małżeństwa gasną na skutek rozwodu, jednak inne trwają bez względu na rozwód. W konsekwencji źródłem prawa rozwiedzionego małżonka do utrzymania środków utrzymania nie jest rozwód, lecz istniejące wcześniej małżeństwo. A zatem kwestie finansowe są zawsze niezbędnym elementem przy zastanawianiu się, co ze sprawą rozwodową. Obowiązek świadczeń alimentacyjnych po rozwodzie został określony w artykule 60. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy w małżeństwie zgodnie z artykułem 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W praktyce najczęściej uprawnionym do alimentów jest rozwiedziona żona. W jakich sytuacjach? Kodeks rodzinny i Opiekuńczy przewiduje dwie postaci obowiązku alimentacyjnego: zwykłą zgodnie z artykułem 60 §1 kodeksu rodzinnego oraz szerszą postać, czyli artykuł 60 § 2. 

 

Przesłanki w zwykłej postaci obowiązku alimentacyjnego, przede wszystkim polegające na wystąpieniu niedostatku oraz braków wyłącznej winy rozkładu pożycia po stronie małżonka uprawnionego. Dodatkowo zobowiązany musi mieć możliwości zarobkowe i majątkowe doświadczenia w tym zakresie. Zatem konieczne jest wystąpienie trzech przesłanek: 1. niedostatek, 2. brak wyłącznej winy, 3. możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

 

Kiedy mamy do czynienia z niedostatkiem? 

Niedostatek może wystąpić wtedy, gdy rozwiedziona kobieta co prawda pracuje zawodowo, jednakże nie stać jej, aby utrzymać rodzinę, czyli siebie i dzieci. Niedostatek stanowi podstawę zasądzenia alimentów i jest słowem kluczowym. Małżonek, który domaga się alimentów, winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb. Dopiero gdy nie jest to możliwe, możemy mówić o niedostatku. Musimy również pamiętać, iż stan niedostatku należy udowodnić przed sądem. 

 

Jakie są niebezpieczeństwa przy rozwodzie?

Zatem jednym z niebezpieczeństw przy rozwodzie jest zdecydowanie świadczenie alimentacyjne. Inne niebezpieczeństwo przy rozwodzie to odpowiedzialność karna zgodnie z artykułem 207 §1 kodeksu karnego. 

 

Pamiętajmy, że ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą osobą pozostająca w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadna ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze.

 

Pozew rozwodowy – o czym trzeba pamiętać?

Kluczowe jest również, aby bardzo dobrze znać pozew rozwodowy i być świadomym zapisów, które zostały tam zamieszczone. Pozew rozwodowy zawsze składa się w Sądzie Okręgowym właściwym z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków.

 

Pamiętajmy, że w Warszawie mamy dwa Sądy Okręgowe, które rozstrzygają sprawy o rozwód. Pozew rozwodowy to nie tylko samo pismo procesowe, albowiem musimy być świadomi zawartych tam twierdzeń. W pierwszej kolejności musimy znać sposób, w jaki chcemy rozwiązać nasze małżeństwo – czy to będzie rozwód z orzeczeniem o winie czy bez.

 

Adwokat do rozwodu radzi – od czego zacząć rozwód ?

Adwokat do rozwodu

Rozwód od czego zacząć ?

Czy można szybko się rozwieść ? To zależy. Taka jest moja odpowiedź

Można szybko wziąć ślub i szybko się rozwieść.Oczywiście.

Ale trzeba to dobrze zaplanować.

Czasami trafiamy osoby które objawiają różne zaburzenia osobowości …. I zakończyć z nimi małżeństwo to dopiero prawdziwy rollercoaster !

Historia z mojej pracy zawodowej. 

 

Ślub jak z bajki. A pózniej nic mu nie pasuje ? Słyszeliście kiedyś słowo Narcyz ? To może być mężczyzna i kobieta. Gdzie ten idealny człowiek? Kim teraz jest ? Narcyz ?

Kim jest i jakie ma cechy ?  Gotowość do wykorzystywania innych, brak empatii, instrumentalne podejście, kariera,  dominacja. Narcyzm jest permanentnym dążeniem do podwyższenia swego poczucia wartości.  Biznesmen, lekarz, prawnik, dyrektor, – jest najlepszy…. Musi mieć też idealną rodzinę.”mieć bo mieć „, ale zdradza bo wciąż mu mało. Tutaj nie ma rozróżnienia na płeć.

Małżeństwa z takim mężczyzną / kobietą   jest jak rollercoaster – a rozwód….. Oj będzie się działo…Napewno musisz mieć dużo siły i dobrze się do tego przygotować. 

 

Adwokat do rozwodu

 

Twój  Rozwód to dla nich teatr.  Sprawa rozwodowa – to teatr gdzie mogą grać. Adwokat od rozwodów – to  adwokat który ci pomoże ustalić strategie tak abyś nie przegrał tego rozwodu.  Wojna może trwać kilka lat.

Twój małżonek/ małżonka – to dobry aktor, odwróci wszystko kota ogonem ? I jeszcze powie że wina leży po twojej stronie?

 

Jeżeli czeka cię rozwód z osobą niedojrzała emocjonalnie/ zaburzoną/ psychopatą/ narcyzem/ to musisz się nastawić na to że będzie wojna. 

Adwokat do rozwodu

W polskich miastach rozpada się niemal co drugie małżeństwo. Dlatego znajdź dobrego Adwokata od rozwodów który ci pomoże. Możesz zdecydować się na współpracę ze mną bądź znaleść inną kancelarię o tym profilu. Możesz również poszukać w internecie – Adwokat do rozwodu, Adwokat rozwód, Kancelaria zajmująca się rozwodami, Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym, Adwokaci w sprawach rozwodowych.

Zanim przystąpisz do rozwodu, przeanalizuj swoją sytuację i ułóż plan a i plan b. Zaplanuj krok po kroku jak będzie to wyglądać i co możesz zrobić.

Adwokat do rozwodu

Gdzie składamy pozew o rozwód ?
Czasem naprawdę można  szybko się rozwieść ! Należy mieć dobrą strategię.
Dla przykładu, podam właściwość Sądu w Warszawie.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie

ul. Poligonowa 3
04-051 Warszawa

Jaki sąd rozwód ? 

Właściwość Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie obejmuje następujące Sądy Rejonowe: Sąd Rejonowy w Legionowie, Sąd Rejonowy w Nowym Dworze MazowieckimSąd Rejonowy w OtwockuSąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Sąd Rejonowy w Wołominie. 

Jaki sąd rozwód ?

Sąd Okręgowy w Warszawie
al. “Solidarności” 127
00-898 Warszawa
tel. 22 440 80 00
fax 22 440 70 31
e-mail: boi@warszawa.so.gov.pl

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie działają:

Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim,  Sąd Rejonowy w Piasecznie, Sąd Rejonowy w Pruszkowie,  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie ,

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w WarszawieSąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

 

Znęcanie się 207 KK. Historia z Warszawy –

Znęcanie się 207 KK

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Wszystkich to nas dotyka. Niekiedy im wyższe wykształcenie, bardziej stresująca praca tym częstsze są takie sytuacje, iż ktoś zostaje oskarżony o znęcanie się nad drugą osobą.

Historia Dyrektora w Banku – który kłócił się z żoną ?Aż nagle kłótnie – wymknęły się spod kontroli.

Niewątpliwie żona szukała sposobu aby wygrać rozwód. Strony miały również duży majątek.

Strony były w trakcie rozwodu wiec dużo było emocji. Niestety  podczas kłótni interweniowała policja. Szarpanina wyzwiska itp. I ….. Kto miał więcej dowodów ? Kto wygrał wojne ? Ten co więcej nagrywał ?  Została założona procedura niebieskiej Karty,  sprawa znalazła się w prokuraturze a poźniej w Sądzie. 

Awanturom towarzyszyły wzajemne wyzwiska, szarpanie, popychanie, podczas których oboje brali czynny udział.

Co robić w takiej sytuacji ? Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji…….

To należy złożyć  wyjaśnienia i nie przyznać się do zarzucanego mu czynu.

Oczywiście nie jest to takie proste….

Dyrektor banku i nie może być karany i co…. Chciał awansować ?

I mój klient bał się ze zniszczy mu to karierę.  Czy żona chce zniszczyć karierę ?

Myśle ze eskalacja konfliktu duża i strony czasem nie zdają sobie sprawy ile mogą „zrobić” nieszczęścia sobie i dzieciom.

Z opisu sytuacji mój klient twierdził że nigdy nie dotkał żony a na pewno nie bił jej.  Co w takiej sytuacji…. Wszystko zależy od dowodów.

Znęcanie się 207 KK

Jak może skończyć się taka sprawa ?

 

Kilka scenariuszy, umorzenie postępowania. Jeżeli się nie uda to walczymy udowodnić niewinność.

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Z mojego doświadczenia najwięcej spraw jakie prowadziłam kończyły się umorzeniem ( warunkowym). – Wtedy nie jesteś karany !! Chyba że sytuacja się powtórzy….

 

Jeżeli sąd uzna, że świetle zebranych dowodów uzasadnione jest przypuszczenie, że oskarżony  będzie w przyszłości przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa zaś oskarżony jest osobą  niekaraną – To wyrok będzie warunkowo umarzający postępowanie.

 

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Aby móc zastosować taką instytucję należy poznać podstawy.

Należy zauważyć, iż przesłanki są  wymienione w art. 66 § 1 i 2 k.k.

to – szkodliwość społeczna czynu oraz wina sprawcy nie były znaczne, prognoza kryminologiczna wobec oskarżonego jest pozytywna, a nadto zagrożenie karne w przypadku czynu z art. 207 § 1 k.k. nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności.

Dlatego, aby Sąd uznał, że oskarżony –  zasługuje na skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji, i umorzy  wobec niego postępowanie karne trzeba mieć strategie karną.

Strategia na sprawę karną. 

 

Ważne –

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie jest orzeczeniem szczególnym.

Mimo stwierdzenia wszystkich przesłanek odpowiedzialności karnej, wydający rozstrzygnięcie sąd odstępuje od skazania sprawcy przestępstwa.

 

 

Znęcanie się 207 KK

 Sprawa o znęcanie się nad żoną

 

Sąd wyznacza termin….. I ten termin jest ważny. 

Postawa sprawcy w okresie próby decyduje o tym, czy odstąpienie od skazania ma charakter definitywny.

Przepisy art. 68 k.k. nakładają na osobę, wobec której zastosowano ten środek obowiązki, których nieprzestrzeganie rodzi możliwość, a w niektórych przypadkach obowiązek podjęcia postępowania i wydania wyroku skazującego.

Osoba nie karana !!!! To co ważne 😉 I najważniejsze…..

Oskarżony nie jest osobą karaną. 

Warunkowe umorzenie postępowania stanowi niewątpliwą korzyść dla osoby nim objętej.

Mimo wydania takiego wyroku w dalszym ciągu uważana za osobę niekaraną.

 

 

 

Ważne – Ustalenie stanu faktycznego 

Art. 2 § 2 k.p.k. –  zasada prawdy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych, przez które rozumie się ustalenia udowodnione, czyli takie, gdy w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny.

Niewinność

Obowiązek udowodnienia odnosić należy jednak tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że on sam korzysta z domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), a nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego korzyść (art. 5 § 2 k.p.k.).

 

Jak się bronić ?

Należy zauważyć, iż oskarżony korzysta z domniemania niewinności gdyż brak jest dowodów aby udowodnić, iż doszło do czynu.

 

Ważne : materialny ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu, który ponosi także ryzyko nieudania się dowodu.

Brak dowodów. –  Ich relacje w okresie z a/o były trudne, wzajemna niechęć oraz brak porozumienia co do ich finansów i wychowywania  dzieci prowadziły do nieporozumień, spięć czy nawet kłótni pomiędzy nimi.

I uwaga……Warto wskazać, że „za znęcanie się nie można uznać zachowania się sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego, ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżonym a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r. – IV KKN 312/99, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt WA 24/05).

Brak zamiaru

Zaznaczyć należy, że znęcanie się jest jednak zachowaniem intencjonalnym, które wymaga umyślności w formie zamiaru bezpośredniego sprawcy (wyrok SN z dnia 21 X 1999 r., V KKN 580/97, Orz. Prok. i Pr. 2000, nr 2).

Kto prowokował kłótnie

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie sposób twierdzić, kto  wywoływał kłótnie i prowokował reakcje…..

 

 

Dostałeś akt oskarżenia ? Co robić ?

Należy odpowiedzieć na akt oskarżenia oraz złożyć  wnioskek o umorzenie

oraz wniosek dowodowy

 

Dla przykładu.

 

Na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 kpk wnoszę o umorzenie postępowania przeciwko _________________ z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego wniosku o umorzenie postępowania, na podstawie art. 167 kpk wnoszę  o przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci:

 1. Przesłuchanie świadków: ________________________

 

Jak uzasadnić ?

 

W związku z upoważnieniem mnie w sprawie na etapie sądowej, pełnomocnictwo z dnia 31 października 2019. r., na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 kpkwnoszę o umorzenie postępowania przeciwko __________________ z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

W niniejszej sprawie brak jakichkolwiek dowodów na sprawstwo i winę oskarżonego, a postanowione zarzuty opiera się na zeznaniach pokrzywdzonej, niepoparte żadnym dowodem obciążającym oskarżonego. 

____________ [ opis ]

Wobec powyższego wnoszę o umorzenie postępowania z przyczyn wskazanej w petitum.

Adwokat Art. 207 kk

Pewne jest to, że za „znęcanie się” nie można uznać sytuacji, gdy między osobą oskarżoną a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się”, a z taką sytuacją mamy bez wątpienia do czynienia w niniejszej sprawie. 

 

Adwokat Umowa dzierżawy radzi

Adwokat Umowa dzierżawy

Chcesz podpisać umowę ? I zastanawiasz jak jak ma wyglądać?

Na co zwrócić uwagę?

Na czym polega umowa dzierżawy?

Umowa dzierżawy to umowa, na podstawie której wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz lub prawo do używania oraz pobierania z nich pożytków, zaśdzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu.

Gdzie znajdę regulacje? Umowę dzierżawy regulują przepisy w Kodeksie cywilnym –  art. 693-709 Kc.

Do niniejszej regulacji stosuje się również  przepisy dot. najmu –  art. 694 Kodeksu cywilnego.

[ art. 659-692 Kodeksu cywilnego ]

 

Adwokat Umowa dzierżawy

Jak nazwać strony ?  Stronami umowy dzierżawy są:

 1. dzierżawca,
 2. wydzierżawiający.

Czas trwania umowy dzierżawy

Umowę dzierżawy można zawrzeć na czas:

 1. określony (maksymalnie na 30 lat),
 2. na czas nieokreślony.

Ważne jest, iż jeżeli umowa najmu została zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 30 lat, to po upływie tego terminu traktowana jest ona jako zawarta na czas nieoznaczony.

[podstawa prawna  art. 695 § 1 KC ]

Adwokat Umowa dzierżawy

Jeśli umowę dzierżawy nieruchomości zawarto na czas określony dłuższy niż rok, to musi ona mieć formę pisemną.

Zarówno pierwszym, jak i drugim może być każdy podmiot. Zasadniczo przepisy prawa nie nakładają w tym żadnych ograniczeń i wymagań co osoby mogącej zawrzeć umowę dzierżawy (na przykład co do konieczności pozostawania przedsiębiorcą lub prowadzenia gospodarstwa rolnego).

Natomiast dzierżawcą nieruchomości państwowej lub komunalnej może być czasem nawet jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Adwokat Umowa dzierżawy

 

Forma umowy dzierżawy

Ważne:

umowa dzierżawy przedsiębiorstwa powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi

umowa dzierżawy nieruchomości rolnej powinna być zawarta w formie pisemnej z datą pewną, jeżeli dzierżawcy ma przysługiwać prawo pierwokupu nieruchomości rolnej;

umowa dzierżawy nieruchomości lub pomieszczeń na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta co najmniej w formie pisemnej (w razie niezachowania tej formy umowę dzierżawy poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony).

 

 

Adwokat Umowa dzierżawy

Jakie prawa ma Dzierżawca  ? przede wszystkim może używać przedmiot dzierżawy, korzystać z niej oraz pobierać z niej pożytki.

 

 

Obowiązek zapłaty czynszu dzierżawnego

Głównym obowiązkiem dzierżawcy wynikającym z umowy dzierżawy jest zapłata czynszu.  W jaki sposób czy miesięcznie, kwartalnie czy rocznie ustala się w umowie.

 

Czynsz dzierżawny może być wypłacany w pieniądzu lub świadczeniach innego rodzaju.

Tak , Strony mogą w umowie oznaczyć termin płatności czynszu. Jeśli tego nie uczyniono, czynsz płatny jest z dołu w terminie przyjętym zwyczajowo, a jeśli brak takiego zwyczaju, to czynsz płaci się co pół roku z dołu.

Adwokat Umowa dzierżawy

 

Adwokat Umowa dzierżawy

 

 

To co ważne i powinno się znaleść w umowie to zapisy, iż Dzierżawca ma obowiązek wykonywania umowy dzierżawy zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki.

Wymagania te będą rozumiane inaczej w przypadku dzierżawy przedsiębiorstwa produkcyjnego lub usługowego, a inaczej w przypadku dzierżawy nieruchomości rolnej, czy też gospodarstwa rolnego.

 

Adwokat Umowa dzierżawy

Po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca powinien zwrócić przedmiot dzierżawy w niepogorszonym stanie. Umowa może jednak stanowić inaczej.

Termin zwrotu strony mogą określić w umowie. Jeśli umowa dzierżawy milczy na ten temat, to przedmiot dzierżawy powinien być zwrócony niezwłocznie po wezwaniu wierzyciela.

Adwokat Umowa dzierżawy

Zgodnie z art. 704 Kodeksu cywilnego, jeżeli umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony (oraz jeżeli nie uzgodniono inaczej), to można ją wypowiedzieć z zachowaniem następujących okresów wypowiedzenia:

 • 1 rok naprzód na koniec roku dzierżawnego – jeżeli zawarta umowę dzierżawy gruntów rolnych;
 • 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego – jeżeli zawarto umowę innej nieruchomości, rzeczy ruchomej lub praw.

Umowę dzierżawy można także wypowiedzieć, jeżeli w jej treści przewidziano wyraźnie taką możliwość.

 

 

Adwokat Umowa dzierżawy

Uprawnienie takie wynika z art. 667 § 2 w związku z art. 694 Kodeksu cywilnego i wynika z odpowiedniego stosowania przepisów o najmie do umowy dzierżawy.

 

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Alimenty Adwokat Warszawa

Alimenty Adwokat Warszawa

Alimenty Adwokat Warszawa. Ali­men­ty to jed­na z klu­czo­wych kwe­stii przy rozwodzie. 

Nic tak nie dzieli ludzi jak pieniądze. 

Są ludzie, którzy mają na koncie miliony, jednakże za 50 groszy są w stanie zrobić wszystko. 

Niekiedy jest to walka o coś więcej niż o alimenty. 

Jeśli poszu­ku­ją Pań­stwo kom­plek­so­wych roz­wią­zań w tym zakre­sie, zachęcam, aby zwrócić się o pomoc do naszej kancelarii, lub innych profesjonalnych prawników.

Trzeba uzyskać profesjonalną pomoc, gdyż można dużo stracić. 

Na przestrzeni lat nawet bardzo dużo… 

Alimenty Adwokat Warszawa – Obowiązki alimentacyjne

Obowiązki alimentacyjne to nie tylko alimenty na dziecko. 

Oczywiście najczęściej tak jest, jednakże pamiętajmy, że są różne rodzaje obowiązku alimentacyjnego. 

Alimenty między małżonkami

Obo­wią­zek ali­men­ta­cyj­ny ist­nie­je rów­nież pomię­dzy mał­żon­ka­mi w trak­cie trwa­nia mał­żeń­stwa, któ­rzy zobli­go­wa­ni są do wza­jem­nej pomo­cy oraz przy­czy­nia­nia się do zaspo­ka­ja­nia potrzeb rodzi­ny. 

Istnieje również, gdy małżeństwo zostanie rozwiązane – w szczególności, gdy winny jest jeden z małżonków. Wówczas małżonek niewinny ma prawo dochodzić alimentów. 

Alimenty na dziecko 

Zacznijmy od końca – do kiedy trzeba łożyć alimenty na dziecko? Często wydaje nam się, że do uzyskania pełnoletności.  Odpowiedź brzmi NIE. 

Reasumując, zgodnie z  art. 133 § 1 k.r.o. na rodzicach spoczywa obowiązek alimentacji dziecka do czasu uzyskania przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się.

Alimenty Adwokat Warszawa – Alimenty na dziecko pełnoletnie 

Co robić, gdy dziecko uzyskało pełnoletność? Należy wziąć pod uwagę nie tylko fakt podjęcia przez nie pracy zarobkowej, ale także jego sytuację osobistą i życiową.

Co zrobić, gdy po prostu nie stać Cię na alimenty? Należy opisać swoje koszty. 

Czy można zmienić alimenty? Tak!

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Uwaga – zmiana może również dotyczyć możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Alimenty Adwokat Warszawa – Czy można się uchylić?

Tak, rodzicom przyznaje się uprawnienie do uchylenia się od wykonania obowiązku alimentacyjnego w razie zagrożenia nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w braku starań dziecka o osiągnięcie życiowej samodzielności.

Czy alimenty się przedawniają?

Można dochodzić zaległe alimenty za okres trzech lat wstecz – przed wniesieniem pozwu. Można domagać się zasądzenia alimentów zaległych  tylko w ograniczonym zakresie – mają one służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb osoby i istnieją niezaspokojone potrzeby.

Wysokość alimentów zależy głównie od dwóch rzeczy:

POTRZEBY DZIECKA

MOŻLIWOŚCI OJCA

Pamiętaj – faktycznie osiągane dochody nie zawsze są tożsame z możliwościami zarobkowymi danej osoby!

Alimenty Adwokat Warszawa – Sąd zasądził wysokie alimenty?

Spokojnie – są na to sposoby. Przede wszystkim trzeba ustalić, czy utrzymanie dziecka naprawdę tak dużo kosztuje? Może warto to wyliczyć… W drugiej kolejności liczą się możliwości zarobkowe.

Najważniejszy jest materiał dowodowy. Należy szczegółowo i bardzo dokładnie sporządzić opis potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych ojca. 

 Alimenty – Zabezpieczenie

Przyszło postanowienie o zabezpieczeniu?

Tak, sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym. Postanowienie zawierać powinno wskazanie, na czyją rzecz zabezpieczenie alimentacyjne zostało ustanowione i kto jest osobą upoważnioną do odbierania alimentów.

Sąd wskazuje –  kto jest osobą zobowiązaną do jego realizowania. Sąd wskazuje również  określenie kwoty zabezpieczenia. 

Jaki termin ?   Wnioskując, możemy określić termin. Najczęściej do 10. dnia każdego miesiąca.

Postanowienie powinno ono określać początkową datę obowiązywania postanowienia.Sąd z urzędu doręcza obydwu stronom  postanowienie.

Masz prawo do zażalenia. Zgodnie ze zmianą przepisów która weszła w życie listopad 2019 r. należy w terminie 7 dni składać wniosek o uzasadnienie.

Alimenty Adwokat 

Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni od daty doręczenia stronie uzasadnienia.

Podczas gdy obowiązany nie płaci?  To może ściągnąć komornik ? Masz pieniądze na koncie to szybko komornik ściągnie.

Jak uzasadnić zażalenie ?

Postanowieniem z dnia ____roku Sąd Rejonowy w ______ , III Wydział Rodzinny i Nieletnich w sprawie o sygn. akt III RC ___/19 oddalił wniosek w przedmiocie zabezpieczenia alimentów na rzecz małoletniego.

W zażalenie wskazujemy czy w całości czy w części skarżymy.

Sąd Rejonowy błędnie przyjął, iż wniosek przedstawicielki/a ustawowego małoletniego [ kogo ] nie zasługuje na uwzględnienie na obecnym etapie postępowania, albowiem dla rozstrzygania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia powództwa o alimenty niezbędne jest przeprowadzenie przynajmniej częściowego  postępowania dowodowego.

Celem postępowania zabezpieczającego w sprawach o alimenty nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania.

Alimenty Adwokat

Ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia nawet pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej,

Zgodnie z treścią art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych (a zatem również zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych) zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zakres potrzeb uprawnionego wyznacza przede wszystkim dyrektywa zaspokajania przez osoby zobowiązane potrzeb ekonomicznych zgodnie z zasadą równej stopy życiowej (wyrok SN z dnia 7 czerwca 1972 r., III CZP 43/72, OSNCP 1972, nr 11, poz. 198, uchwała SN z dnia 31 stycznia 1986 roku, III CZP 76/85, OSNC 1987, nr 1, poz 4).

Rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem

Rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem

Bardzo często zdarza się, że  jeden rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem.

Co wtedy zrobić?

Zacznijmy od początku. Czy znany jest Ci Syndrom Gardnera?

Syndrom Gardnera

To sytuacja, kiedy dziecko nie chce się z nami spotkać.

Co wtedy można zrobić?

Trzeba walczyć.

Niestety dziecko widzi, jak rodzice walczą. Jest jak gąbka – wchłania wszystkie negatywne emocje dookoła siebie.

Dr Richard Gardner to amerykański psychiatra i biegły sądowy, który uważał, iż opisane przez niego zjawisko to zespół objawów powstających u dziecka w zasadzie wyłącznie w sytuacji spraw sądowych o przyznanie opieki nad dzieckiem toczących się w wyniku rozwodu rodziców.

Jak poznać, że dziecko cierpi na syndrom Gardnera?

 • odruchowo wspiera rodzica, z którym na stałe mieszka
 • odrzuca drugiego
 • mówi, że to jego decyzja
 • alienuje drugiego rodzica
 • złość na odrzucanego rodzica jest pozbawiona uzasadnienia,
 • mówi słowami rodzica, którego faworyzuje.

Rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem? Pamiętaj, najważniejsze jest dobro dziecka 

Musisz ustalić kontakty.

Jeżeli mimo ustalonych kontaktów rodzic nadal utrudnia spotkania z dzieckiem, wówczas koniecznie należy wnieść sprawę do sądu.

Tak – trzeba zdecydować się na odpowiednie ruchy!

Musisz się do tego bardzo dobrze przygotować – zacznij od zebrania dowodów i rozmowy z prawnikiem.

 

Więcej:

Rozwód – Kiedy można złożyć pozew o rozwód ?

 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT – Surowe wyroki? Nie zawsze! Są metody.

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.

Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.k.s. podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2 k.k.s.- jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, wtedy  sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT – Co robi Sąd?

W pierwszej kolejności Sąd bada, czy oskarżony swoim działaniem wypełnił znamiona przestępstwa skarbowego. 

Posłużyłeś się nierzetelną fakturą?

W wyniku czego dokonano obniżenia podatku należnego?

Bardzo ważny przepis przy wyłudzeniach VAT. 

Art. 76 § 1 k.k.s. Zgodnie z nim kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej.

W szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowychpodlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Art. 76 k.k.s

Przepis art. 76 k.k.s. stanowi uzupełnienie z art. 56 k.k.s.

Art. 76 k.k.s. są to zachowania polegające na narażeniu na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej lub zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych.

 

Więcej:

Adwokat sprawa karna  

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Adwokat sprawa karna  

Adwokat sprawa karna  

Adwokat sprawa karna. Jaka grozi mi kara? Jak znaleźć adwokata? Co zrobić? 

Te pytania zadają osoby, które szukają adwokata do sprawy karnej.

Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielem prywatnym lub oskarżycielem posiłkowym? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać!

Adwokat sprawa karna – Czym zajmuje się nasza kancelaria?

Doradzamy i bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji, dbając o ich interesy.

Sprawy karne to wszystkie przypadki, kiedy ktoś jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym i innych ustawach. Mogą być to sprawy:

 • powszechne
 • gospodarcze
 • skarbowe
 • wykonawcze
 • wykroczeniowe

  Rodzaje spraw

Adwokat sprawa karna

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się profesjonalną obsługą w następujących sprawach:

 1. jazda pod wpływem alkoholu
 2. wszelkie przestępstwa narkotykowe
 3. kradzieże
 4. oszustwa
 5. wyłudzenia
 6. zniesławienie
 7. pomówienie
 8. wypadki drogowe
 9. rozboje, zabójstwa

Kiedy jest najwyższa kara?

Adwokat sprawa karna

Wszystko zależy, jakie popełniłeś przestępstwo.

Najczęściej sprawa karna jest dla was zaskoczeniem. Pamiętaj, że im większe doświadczenie, tym większa szansa na wygraną.

Pamiętaj, że aresztowanie godzi w godność człowieka i stanowi naruszenie podstawowych dóbr osobistych.

Sąd decyduje o wyroku. Sądy podejmują decyzję, kierując się swoją logiką i swoim interesem.

Należy bezwzględnie bronić swoich racji przed sądem. Profesjonalna pomoc w sprawach karnych jest absolutnie konieczna. 

 

Więcej:

Przestępstwa skarbowe 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl