Dział prawo cywilne i postępowanie sądowe

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej negocjacji i zawierania umów cywilnych. Prawo cywilne i handlowe nie ma dla nas tajemnic.

 

Bazując na  najlepszej wiedzy i doświadczeniu świadczymy obsługę prawną:

I. Spraw osobowych osób fizycznych oraz przedsiębiorców

– spraw związanych z opieką i kuratelą

– spraw związanych z pełnomocnictwem i prokurą

– spraw związanych z miejscem zamieszkania oraz siedzibami przedsiębiorstwwezwanie do zapłaty wzór

II. Prawa rzeczowego:

– kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych

– ochrony prawa własności i posiadania rzeczy

– prowadzenia postępowania dotyczącego zasiedzenia rzeczy

– spraw związanych z współwłasnością rzeczy i praw

– ograniczonych praw rzeczowych

III. Prawa zobowiązań:

– dochodzenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych

– krajowej i międzynarodowej egzekucji zobowiązań

– opiniowania projektów umów, ogólnych warunków umów oraz wzorców umownych w zakresie zgodności z prawem oraz interesem klienta

– dochodzenia zadośćuczynień i odszkodowań od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty

– ochrony przed nieuprawnionymi roszczeniami

– spraw z zakresu umów najmu, leasingu, pożyczki, kredytu, rent, dożywocia i innych

– spraw z zakresu umów spółki cywilnej

IV.  Prawa spadkowego

– stwierdzenia nabycia spadku i poświadczenia dziedziczenia

– odpowiedzialności za długi spadkowe

– działu spadku i znoszenia współwłasności

– dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku

– spraw z zakresu rozrządzeń testamentowych oraz umów o dziedziczenie

oraz inne, których wymaga prawo cywilne.

  • Masz problem z wyegzekwowaniem należnej zapłaty od  kontrahenta?
  •  Ktoś bezprawnie korzysta z Twojej własności?
  •  Potrzebujesz fachowej pomocy prawnika podczas negocjacji umów?
  •  Masz wątpliwości odnośnie podziału majątku spadkowego?
  •  Chcesz otrzymać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej lub wypadek przy pracy?
  •  Masz do podpisania umowę i chcesz skonsultować jej treść z profesjonalnym adwokatem?

PROSIMY WYPEŁNIĆ FORMULARZ, A NASZ KONSULTANT SKONTAKTUJE SIĘ Z PAŃSTWEM W CIĄGU 48 GODZIN

Zadzwoń