Dziedziczenie. Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci ?

Dziedziczenie

Kto dziedziczy, gdy nie ma dzieci ?

Zróbmy to dla przykładu na pewnej historii.

Dla przykładu Pan Zenon zmarł i zostawił żonę. Dzieci nie mieli. 

Wtedy do spadku z ustawy powołana jest jego małżonka i rodzice.

Dla dziedziczenia przez rodziców spadkodawcy obojętne jest, czy kiedykolwiek pozostawali oni w związku małżeńskim.

Każde z rodziców  – co do zasady – do jednej czwartej spadku. Jeżeli jednak jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, a Pan Zenon  miał rodzeństwo – to udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu Pana Zenona w częściach równych.

Jeżeli Zenon nie miał ani dzieci, ani żony  – wówczas cały spadek przypada jego rodzicom. Tak, rodzicom.

Dziedziczenie

Kto dziedziczy w związkach partnerskich?

Osoby żyjące w związku nieformalnym nie są swoimi spadkobiercami ustawowymi. Jedyny sposób na to, aby mogły po sobie dziedziczyć to sporządzenie testamentu.

Dziedziczenie