Przestępstwa skarbowe 

Przestępstwa skarbowe 

Przestępstwa skarbowe 

Podatek od najmu mieszkania ?

Nie zgłosiłeś do urzędu skarbowego ?

Co grozi ? Uchylanie się od obowiązku regulowania zobowiązań podatkowych, w tym podatku dochodowego  traktowane jest jak  wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Przestępstwa skarbowe 

Niepłacenie podatku rodzi skutki karne w postaci kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Czy może Urząd Skarbowy kontrolować!

Oczywiście że tak.

Kara grzywny za zatajone dochody

Są to kary przewidziane za przestępstwo skarbowe.

Przestępstwa skarbowe 

Spójrzmy na kodeks karny skarbowy. 

Zgodnie z art. 53 § 2 i 3 Kodeksu karnego skarbowego, przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu, nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Gdzie znajdę katalog kar

Katalog kar, środków karnych i zabezpieczających przewidzianych przez ustawodawcę za popełnienie przestępstwa został zawarty w art. 22 § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 roku kks (Dz.U. Nr 83, poz. 930).

Przestępstwa skarbowe 

Przestępstwa skarbowe 
Zgodnie z przywołanym przepisem, karami za przestępstwa skarbowe są:
kara grzywny w stawkach dziennych;
kara ograniczenia wolności;
kara pozbawienia wolności.

 

Na zminimalizowanie lub uniknięcie kary może mieć wpływ zgłoszenie przez podatnika faktu zaniedbania w urzędzie skarbowym, a także wykazanie tzw. czynnego żalu.