Podział majątku u notariusza

Podział majątku u notariusza

Podział majątku u notariusza. Jak w sposób szybko podzielić majątek? Jakie dokumenty potrzebne są podczas podpisywania umowy u notariusza? Dwa rodzaje podziału majątku Co do zasady, gdy nie istnieje między Wami spór, najprostszym sposobem jest porozumienie się i zawarcie umowy u notariusza. W przypadku sporów, zazwyczaj wybiera się drogę sądowa, choć też możecie wskazać, iż […]

WIĘCEJ
Sądowy podział majątku

Sądowy podział majątku – jak wygląda?

Podział majątku budzi duże emocji. Małżonkom często trudno się porozumieć, obserwowałam to wielokrotnie podczas spraw, które prowadziłam. Najpierw rozdzielność, a potem podział Można obrać różne metody podziału majątku. Można dokonać go nawet przed rozwodem, tylko konieczne będzie ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jednak najczęściej dokonuje się go po orzeczeniu rozwodzie lub ewentualnie w trakcie, kiedy nie istnieją […]

WIĘCEJ

Podział majątku! Jak podzielić majątek?

Podział majątku – Jak sąd podzieli majątek wspólny? Zastanawiasz się, jak wygląda podział majątku? W jaki sposób sąd podzieli majątek? Nie wiesz, czy uda się znaleźć porozumienie? W pierwszej kolejności mamy możliwość sądownie podzielić majątek albo porozumieć się w tym zakresie.  Podział majątku przez Sąd polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku bądź na przyznaniu […]

WIĘCEJ

Cofnięcie pozwu o rozwód. Jak wycofać pozew o rozwód?

Cofnięcie pozwu o rozwód Tak! Oczywiście możesz to zrobić. Pozew rozwodowy może zostać cofnięty bez zgody drugiego małżonka do rozpoczęcia rozprawy. Nie musisz o to pytać drugiego małżonka. Czasem trzeba się zastanowić, czy nie warto ratować małżeństwa. Niekiedy proponuję, aby małżonkowie złożyli do Sądu wniosek o mediacje. Rozmowa jest czasem konieczna. Osoba występująca z pozwem o […]

WIĘCEJ