Problem z alimentami

Problem z alimentami 

Mam problem z alimentami przy rozwodzie. Nie chcę płacić wysokich alimentów… 

Przede wszystkim, aby móc coś więcej powiedzieć, trzeba znać sytuację. Jeżeli jest problem, to trzeba go rozwiązać. Jeśli dopiero otrzymał Pan pozew o rozwód i są tam określone alimenty oraz żądanie w tym zakresie, wówczas ma Pan czas, aby odnieść się do tego, czego pan żąda. Ważne jest przedstawienie swojej sytuacji oraz zakwestionowanie kosztów, które zostały wskazane w pozwie. Jeżeli nie godzi się Pan na niektóre wskazane koszty, to trzeba punkt po punkcie to wskazać.

Pamiętaj, że masz siedem dni na sporządzenie odpowiedzi na wniosek o zabezpieczenie. W odpowiedzi należy bardzo dokładnie i wnikliwie odnieść się do zawartych w pozwie argumentów. Nie zgadzasz się z tym, co jest tam napisane? Wówczas masz czas, aby odpowiedzieć.

Jeżeli natomiast wierzysz, że jesteś w stanie porozumieć się z żoną, to niekiedy warto rozważyć wniosek o mediację, podczas której będziecie mogli uregulować wszelkie sporne kwestie.

Przykład wniosku o mediację

Wnoszę o skierowanie stron na mediację rodzinną, gdyż uważam, iż małżeństwo można uratować i będzie to korzystne dla dzieci

Można opisać, jak obecnie przebiega wasze życie i jak dzielicie się obowiązkami.

Jeżeli natomiast zostały już zasądzone alimenty, to masz prawo składać zażalenie i nie zgodzić się z postanowieniem. Jeżeli otrzymałeś postanowienie dotyczące alimentów, wówczas masz prawo w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek o uzasadnienie, a następnie w ciągu siedmiu kolejnych dni od dnia otrzymania uzasadnienia powinieneś złożyć zażalenie do sądu wyższej instancji. Wówczas trzeba przedstawić argumenty, z jakimi się nie zgadzasz.

Zażalenie jest bardzo ważne, jednakże najważniejsze jest realnie i przejrzyście przedstawić sądową przed sądem twoją sytuację oraz zakwestionować, z czym się po prostu nie zgadzasz.

Inna sytuacja to taka, w której jest już wydane postanowienie, zaś zażalenie było nieskuteczne albo w ogóle nie zostało dopilnowane. Wówczas pamiętaj, że w każdej chwili możesz prosić sąd o zmianę postanowienia w przypadku istotnej zmiany okoliczności. Tak jest skonstruowany przepis. Jeżeli zatem mówimy o definicji „istotna zmiana okoliczności”, miejmy na uwadze, że w życiu różne rzeczy się zdarzają. Uważam, że warto rozważyć wniosek o zmianę niniejszego postanowienia. Oczywiście trzeba sprawdzić twoją sytuację materialną i ustalić, czy faktycznie jest sens skarżyć.

Przykład – ostatnio przyszedł do mnie pan z Warszawy, który chce płacić 300 złotych. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził od niego na rzecz córki kwotę 900 zł. Pan stwierdził, że po prostu nie stać go na utrzymanie córki poprzez płacenie alimentów w takiej wysokości i nie zgadza się z postanowieniem sądu. W konsekwencji powiedział, że nie zapłaci więcej niż 300 zł mimo wydania postanowienia. Uprzedziłam go, że małżonka może wszcząć przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, jednakże stwierdził, że się nie boi. Następnie stwierdził, że posiada trzy mieszkania – to, w którym mieszka, ma powierzchnię powyżej 100 m2, zaś pozostałe wynajmuje. Stąd też zapytałam go wprost, jakie osiąga dochody i jaki zawód wykonuje. Powiedział, że jest weterynarzem i osiąga dochód w wysokości minimum 10 000 zł Szanowni państwo – myślę, że w takiej sytuacji nie ma szans na to, aby sąd obniżył mu alimenty do 300 zł. Na sprawę zawsze trzeba patrzeć realnie.

Wniosek o zmianę postanowienia w zakresie świadczenia alimentacyjnego

Każde postanowienie zabezpieczające alimenty można zmienić. Za wniosek należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł.

Przykład 

Tytuł pisma: wniosek o zmianę postanowienia z dnia______ w zakresie ______

Wnoszę o zmianę postanowienia albowiem jestem niewypłacalny zaś wysokość zasądzonych alimentów jest zbyt duża.  Wskazuję, iż kwestionuję koszty utrzymania małoletnich dzieci i nie zgadzam się z wyliczeniem, które zostało przedstawione. Wskazuję, że matka dzieci przedstawiła koszty nieprawidłowo, albowiem____________

Moja sytuacja materialna jest ciężka, albowiem uzyskane dochody przekraczają koszty, które ponoszę.

Wskazuję, jakie koszty ponoszę. 

Koszt utrzymania domu – 500 zł.

Inne…. [wskazać koszty]

Należy również wskazać, iż podnosi Pan koszty związane z dziećmi (wspólnie spędzany czas -warto załączyć dowody przedstawiające wydatki). Końcowo trzeba podsumować koszty i przedstawić je względem zarobków.

Wskazuję, iż obecnie płacę alimenty w wysokości ____________, bo po prostu nie stać mnie, aby płacić więcej.

Załączam dowody w sprawie, które przedstawiają sytuację, w jakiej się znalazłem. Proszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów w sprawie.

Warto załączyć dowody w sprawie:

– zaświadczenie o zarobkach

– koszty związane z utrzymaniem dzieci, które Pan posiada

– koszty związane z utrzymaniem Pana.

Dowody w sprawie o kontakty 

 1. Dowody z zeznań świadków – np. mama  [należy wskazać adres + email + telefon]
 2. Oświadczenie świadków pisemne, własnoręczne
 3. W przypadku interwencji – można zwrócić  się do Sądu, aby skierował się do Komisariatu o informację w zakresie interwencji
 4. Nagrania wraz ze stenogramem
 5. Zdjęcia z dziećmi

 

Więcej:

Alimenty Adwokat Warszawa

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Adwokat sprawa karna  

Adwokat sprawa karna  

Adwokat sprawa karna. Jaka grozi mi kara? Jak znaleźć adwokata? Co zrobić? 

Te pytania zadają osoby, które szukają adwokata do sprawy karnej.

Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym, oskarżonym, oskarżycielem prywatnym lub oskarżycielem posiłkowym? Sprawdź, dlaczego warto nas wybrać!

Adwokat sprawa karna – Czym zajmuje się nasza kancelaria?

Doradzamy i bronimy naszych klientów przed sądami wszystkich instancji, dbając o ich interesy.

Sprawy karne to wszystkie przypadki, kiedy ktoś jest podejrzany lub oskarżony o popełnienie czynu opisanego w kodeksie karnym i innych ustawach. Mogą być to sprawy:

 • powszechne
 • gospodarcze
 • skarbowe
 • wykonawcze
 • wykroczeniowe

  Rodzaje spraw

Adwokat sprawa karna

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się profesjonalną obsługą w następujących sprawach:

 1. jazda pod wpływem alkoholu
 2. wszelkie przestępstwa narkotykowe
 3. kradzieże
 4. oszustwa
 5. wyłudzenia
 6. zniesławienie
 7. pomówienie
 8. wypadki drogowe
 9. rozboje, zabójstwa

Kiedy jest najwyższa kara?

Adwokat sprawa karna

Wszystko zależy, jakie popełniłeś przestępstwo.

Najczęściej sprawa karna jest dla was zaskoczeniem. Pamiętaj, że im większe doświadczenie, tym większa szansa na wygraną.

Pamiętaj, że aresztowanie godzi w godność człowieka i stanowi naruszenie podstawowych dóbr osobistych.

Sąd decyduje o wyroku. Sądy podejmują decyzję, kierując się swoją logiką i swoim interesem.

Należy bezwzględnie bronić swoich racji przed sądem. Profesjonalna pomoc w sprawach karnych jest absolutnie konieczna. 

 

Więcej:

Przestępstwa skarbowe 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Cofnięcie pozwu o rozwód. Jak wycofać pozew o rozwód?

Cofnięcie pozwu o rozwód

Tak! Oczywiście możesz to zrobić.

Pozew rozwodowy może zostać cofnięty bez zgody drugiego małżonka do rozpoczęcia rozprawy. Nie musisz o to pytać drugiego małżonka.

Czasem trzeba się zastanowić, czy nie warto ratować małżeństwa. Niekiedy proponuję, aby małżonkowie złożyli do Sądu wniosek o mediacje. Rozmowa jest czasem konieczna.

Osoba występująca z pozwem o rozwód może przecież zmienić zdanie. Przemyśli… Emocje opadną. 

To normalne…

Wtedy należy przygotować odpowiednie dokumenty i wycofać wniosek.

A może warto ratować małżeństwo? Powodów do zmiany zdania jest przecież wiele. No i nie zawsze są takie szlachetne..…

Jak wycofać pozew o rozwód?

Przed terminem pierwszej rozprawy należy wysłać do sądu pismo procesowe zawierające oświadczenie o cofnięciu pozwu wraz z uzasadnieniem.

Co napisać? Prawdę.

Co wtedy?

Postępowanie zostanie umorzone. Sąd poinformuje drugą stroną o cofnięciu pozwu i odwoła rozprawę.

Małżonek pozwany, w terminie dwóch tygodni, może żądać od Państwa zwrotu poniesionych kosztów.

Małżonek już zdążył odpisać i również chce rozwodu – Co wtedy?

W tym wypadku Sąd nie będzie mógł umorzyć postępowania, a sprawa zostanie rozpatrzona.

Dlatego jeżeli oboje chcecie wniosek wycofać, to musicie być zgodni również w tym obszarze i zrobić to razem.

Jak napisać wniosek o cofnięcie pozwu o rozwód?

OŚWIADCZENIE POWODA O COFNIĘCIU POZWU

Na podstawie art. 203 § 1 k.p.c. oświadczam, iż cofam pozew w sprawie /sygnatura akt/ w całości wraz ze zrzeczeniem się roszczenia / bez zrzeczenia się roszczenia/ i wnoszę o umorzenie postępowania. 

Na podstawie art. 203 § 3 k.p.c. wnoszę o odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień …………….i zawiadomienie o tym stron.

 

Więcej:

Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Przestępstwa skarbowe 

Przestępstwa skarbowe 

Przestępstwa skarbowe. Nie zgłosiłeś do urzędu skarbowego podatku od najmu mieszkania? Co Ci grozi? Uchylanie się od obowiązku regulowania zobowiązań podatkowych, w tym podatku dochodowego, traktowane jest jak wykroczenie lub przestępstwo skarbowe.

Przestępstwa skarbowe – Definicja

Niepłacenie podatku rodzi skutki karne w postaci kary grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Spójrzmy na kodeks karny skarbowy.

Zgodnie z art. 53 § 2 i 3 Kodeksu karnego skarbowego, przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu, nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Gdzie znajdę katalog kar?

Katalog kar, środków karnych i zabezpieczających przewidzianych przez ustawodawcę za popełnienie przestępstwa został zawarty w art. 22 § 1-3 ustawy z dnia 10 września 1999 roku kks (Dz.U. Nr 83, poz. 930).

Przestępstwa skarbowe – Jaka kara?

Zgodnie z przywołanym przepisem, karami za przestępstwa skarbowe są:
– kara grzywny w stawkach dziennych;
– kara ograniczenia wolności;
– kara pozbawienia wolności.

Na zminimalizowanie lub uniknięcie kary może mieć wpływ zgłoszenie przez podatnika faktu zaniedbania w urzędzie skarbowym, a także wykazanie tzw. czynnego żalu.

 

Więcej:

Wyłudzenie VAT

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie alimentów

Zabezpieczenie alimentów to tymczasowa decyzja Sądu.

Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza w sprawie cywilnej udzielenie zabezpieczenia. Sąd może takiego zabezpieczenia udzielić przed lub w toku trwania postępowania. Może tego żądać każda strona lub uczestnik postępowania. Warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i interes prawny w jego udzieleniu.

Obowiązany (pozwany) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz uprawnionego określonej kwoty (jednorazowo lub okresowo).

W taki sprawach podstawą zabezpieczenia alimentów jest tylko uprawdopodobnienie roszczenia.

Tak! Uprawdopodobnienie.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien być z reguły rozpoznany niezwłoczne.

Zabezpieczenie alimentów – Postanowienie

Otrzymaliśmy postanowienie – co dalej?

Jeżeli się nie zgadzasz, możesz oczywiście się odwołać! Masz na to czas. Należy to uczynić w ciągu 7 dni.

Art. 753 K.p.c.,- w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej.

Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania.

W tym przypadku zabezpieczenie prowadzi jednakże do prowizorycznego zaspokojenia uprawnionego.

Zażalenie jest bardzo ważne! Jeżeli nie zgadzamy się z postanowieniem, to należy złożyć zażalenie.

Zabezpieczenie alimentów – Złóż wniosek o uzasadnienie 

Tak, to kosztuje. W pierwszej kolejności pisemne uzasadnienie – 100 zł.

Omawiany przepis to nowy art. 25b u.k.s.c., zgodnie z którym:

1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia.

Po utrzymaniu uzasadnienia masz czas w ciągu 7 dni złożyć zażalenie.

 

Więcej:

Alimenty Adwokat Warszawa

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

30 rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO

30 rzeczy, które musisz wiedzieć o RODO

RODO – czyli Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych – to unijne prawo, które w nowy sposób definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych w firmach i urzędach. Obowiązuje od niedawna (maj 2018 roku) , ale jest niezwykle restrykcyjne i dlatego warto poznać bliżej jego zasady i nowe pojęcia takie jak np. administrator bezpieczeństwa informacji.

Bezpieczeństwo danych

1. Unijne przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych dotyczą wszystkich firm. Nie ma zatem znaczenia, czy prowadzi się jednoosobową działalność gospodarcza, spółkę cywilną czy spółkę z o.o.

Sankcje finansowe

2. Nowe przepisy wprowadzają szereg obowiązków, nowe rodzaje odpowiedzialności, ale też sankcje finansowe. Firmy mogą więc zostać ukarane karą pieniężną od 10 do 20 mln euro lub od 2% do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

Przepisy dla wszystkich

3. Przepisy obejmują wszystkie podmioty, które gromadzą i wykorzystują dane dotyczące osób fizycznych. RODO będą musiały wdrożyć również organy administracji publicznej, mimo że do tej pory nie było takiego obowiązku. 

Odpowiedzialność dla każdego

4. Za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych odpowiadać będzie szef firmy, jednostki, szkoły, urzędu. 

Bezpośrednia odpowiedzialność

5. Odpowiedzialność jest bezpośrednia i powołanie inspektora ochrony danych osobowych nie zwalnia z tej odpowiedzialności. Dlatego każdy prezes, dyrektor, wójt, burmistrz czy prezydent miasta powinien wdrożyć RODO. 

Brak cedowania odpowiedzialności

6. Szef organizacji odpowiada zarówno przed urzędem kontroli, jak i przed sądem cywilnym czy karnym. Nie może cedować tej odpowiedzialności na innych pracowników.

Nowa funkcja: Inspektor Ochrony Danych

7. W myśl nowych przepisów odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych i raportowanie naruszeń do urzędu kontroli odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych (IOD). Z kolei dotychczasowy administrator danych osobowych (ABI) przestaje istnieć.

Kiedy powołać IOD?

8. Powołanie IOD jest obowiązkowe dla podmiotów, które prowadząc swoją działalność, przetwarzają takie rodzaje danych, których brak należytego zabezpieczenia może spowodować naruszenie praw i wolności osób fizycznych.

Obowiązek zgłaszania naruszeń

9. IOD ma obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w czasie do 72 godzin od naruszenia, bezpośrednio do właściwego organu nadzoru. Oznacza to, że każde naruszenie należy zgłosić bezpośrednio do organu nadzorczego w czasie 72 godzin, niezależnie od tego, czy powiadomiono przełożonych.

Nowa rola administrator bezpieczeństwa informacji

10. RODO nie wymaga rejestracji zbiorów danych osobowych. Jednak administrator bezpieczeństwa informacji musi prowadzić wewnętrzny rejestr czynności przetwarzania danych, zawierający m.in. informacje, takie jak: powody przetwarzania danych, kategorie podmiotów danych i danych osobowych, rejestry naruszeń, osoby odpowiedzialne za poszczególne procesy przetwarzania.

Nowe uprawnienia

11. RODO przyznaje obywatelom – osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarza, nowe uprawnienia, które muszą być respektowane przez organizacje.

Prawo do zapomnienia i inne…

12. Nowe uprawniania to m.in.: prawo do zapomnienia (trwałe usunięcie danych osobowych przetwarzanych przez instytucję), żądanie przeniesienia danych, rozszerzone prawo dostępu i wglądu w dane (np. prawo do otrzymania kopii danych) oraz roszczenia odszkodowawcze w sądach cywilnych z tytułu szkód poniesionych z niewłaściwego przetwarzania danych.

Monitoring w pracy

13. Nowe prawo to również możliwość wprowadzenia monitoringu. A zatem w myśl nowych przepisów pracodawca będzie mógł wprowadzić w firmie monitoring, jeśli uzna, że jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia, lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Zmiany w księgowości

14. Rzecz czternasta: firmy świadczące usługi księgowe oraz kadrowe od maja tego roku stały się administratorem danych osobowych, np. swoich pracowników, oraz podmiotem przetwarzającym takie dane powierzone przez klientów, znajdujące się na fakturach czy umowach. 

Zmiany w HR

15. RODO to zmiana sposobu pracy HR-owców, których zadaniem będzie zapewnienie odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa posiadanych i przetwarzanych danych osobowych (sposób przechowywania dokumentacji). 

Rekrutacja

16. RODO zmienia zasady rekrutacji: po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca nie będzie mógł pozyskać innych danych na temat pracownika niż te, na których wykorzystanie pracownik się zgodził.

Nowe zasady rekrutacji

17. A co się z tym wiąże: prowadzący proces rekrutacyjny, którzy chcą zasięgnąć opinii współpracowników na temat danego kandydata, muszą pamiętać, że dane w CV to dane osobowe. 

Konsultacje rekrutacyjne

18. Zatem, aby porozmawiać o konkretnej kandydaturze z kimś innym, powinno się usunąć imię i nazwisko, adres, numer telefonu i wszelkie inne informacje umożliwiające identyfikację.

Zakaz gromadzenia danych

19. RODO zabrania również, o czym warto pamiętać w procesie rekrutacji, gromadzenia danych w nadmiarze, na zapas.

Pola marketingowe

20. Zgodnie z RODO wstępnie zaznaczone pola zgód marketingowych lub domyślne zgody (brak zaznaczenia, że klient nie zgadza się na przesyłanie informacji), nie będą już zgodne z prawem.

Prosty język, przejrzyste zasady

21. Prośba o wyrażenie zgody na komunikację musi być zrozumiała i napisana prostym językiem.

Zgoda na marketing

22. Według nowego prawa zgodę na marketing, przetwarzanie danych o lokalizacji i preferencjach musi wyrazić samodzielnie obywatel.

Ochrona danych dziecka

23. RODO umożliwia przetwarzanie danych osobowych osób, które ukończyły szesnasty rok życia. W związku z tym: należy się zastanowić, zanim udostępnimy zdjęcia dziecka współpracownika. Może się to odbyć tylko za zgodą lub autoryzacją rodzica. 

Czy obchodzić urodziny?

24. Zgodnie z RODO świętowanie urodzin pracownika może się odbywać wyłącznie za jego zgodą.

Świąteczne życzenia

25. Firmy powinny zwrócić baczną uwagę również podczas wysyłania kartek świątecznych: jeśli bowiem wysyłka zakłada wykorzystanie czyjegoś prywatnego adresu domowego, jest to już przetwarzanie danych osobowych.

Informacje o diecie to również dane pracownika

26. RODO to również zastrzeżona informacja na temat diety pracownika, zatem informacje o dietach, alergiach pokarmowych i innych są traktowane jako dane osobowe. Krótko mówiąc: zamawiając posiłki w firmie cateringowej, należy się upewnić, że posiadamy odpowiednie zgody zainteresowanych osób.

Informacje o stanie zdrowia

27. Zdrowie pracownika: informacje o stanie zdrowia są danymi szczególnie chronionymi przez RODO. Osoba, której chory zgłosił nieobecność uzasadnioną stanem zdrowia, nie powinna rozprzestrzeniać tej informacji wśród innych współpracowników, chyba że chory pracownik wyraził zgodę na jej udostępnienie.

Inaczej u lekarza

28. RODO zmienia również zasady funkcjonowania służby zdrowia: a zatem lekarz, który nie może rozkładać na stole kart pacjenta.

Komfort pacjenta

29. Gabinet medyczny może zrezygnować z oznaczenia specjalnością lekarza: by zapewnić pacjentowi komfort leczenia i ochronę jego danych.

Polityka, polityka

30. I wreszcie rzecz ostatnia, istotna tak samo jak powyższe: opinie na temat polityki to część specjalnej kategorii danych osobowych (wrażliwych danych osobowych). Organizacje nie mogą rejestrować ani przetwarzać tego rodzaju informacji.

Jak widać, RODO dość mocno wpływa na nasze funkcjonowanie w społeczeństwie. Warto pamiętać, że ochrona danych osobowych to proces ciągły, ale też niezwykle istotny w naszej codzienności, zarówno postrzeganej z perspektywy pracodawcy, jak i pracownika.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych?

Jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych? Rozporządzenie RODO to również zmiany w wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W myśl nowych przepisów zgoda nie może pozostawiać wątpliwości. Oznacza to, iż przedsiębiorcy i administratorzy danych zobowiązani są zapewnić, że osoba, której dane są przetwarzane, ma świadomość kto i w jakim celu wykorzystuje jej dane.

Jasne zasady, prosty język

Zgodnie z rozporządzeniem RODO zgoda na przetwarzanie danych osobowych musi zostać przedstawiona w zrozumiałej, klarownej i łatwo dostępnej formie. Niezbędnymi elementami treści zgody są: dobrowolność, konkretność, świadomość i jednoznaczność. Jak już wspomniano, osoba, której dane są przetwarzane, powinna mieć pewność, na co ową zgodę wyraża (tym samym okienka zaznaczone domyślnie nie muszą oznaczać zgody). 

Udowodnienie zgody

Fakt uzyskania zgody  na przetwarzanie danych osobowych musi być możliwy do udowodnienia. Obowiązek ten wpisuje się w zasadę rozliczalności, na której oparte są przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Dlatego w przypadku zbierania zgód w formie pisemnej należy archiwizować podpisane formularze. Jeśli odbieranie zgód odbywa się w formie elektronicznej, system informatyczny powinien zapisywać adres IP oraz datę. Jeżeli pozyskiwanie zgody odbywa się w innej formie niż pisemna, administrator danych osobowych (w razie potrzeby) powinien udowodnić, że została ona pozyskana, a nie dorozumiana. 

Treść zgody

Przedstawiając treść zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy przede wszystkim pamiętać o obowiązku informacyjnym. W klauzuli zgody powinien być jasno określony cel przetwarzania danych osobowych oraz zakres tych danych. Administrator nie może odebrać ogólnej zgody na przetwarzanie danych osobowych bez określenia konkretnego celu (zgoda blankietowa). W przypadku zgody elektronicznej wystarczy jedno okienko, natomiast w przypadku zgody na piśmie należy wstawić okienka TAK/NIE, na przykład:

[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez […] w celu […].

[ ] TAK [ ] NIE Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych

w celu […].

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu. Jeśli więc przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. 

Zgodnie z prawem

Konkluzja na temat zgody na przetwarzanie danych osobowych powinna być taka sama jak na temat samego RODO. Tym bardziej, że obowiązek jej uzyskania to nie tylko przepis, ale również możliwość budowania zaufania pomiędzy podmiotem a firmą, które przełoży się na realizację konkretnych celów, o ile oczywiście zgoda została wyrażona zgodnie z prawem.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl