Rozporządzenie RODO – 5 najważniejszych rzeczy

Rozporządzenie RODO

Rozporządzenie RODO – o tym mówi się już od co najmniej kilku miesięcy. A ponieważ emocje wokół RODO nie gasną, warto raz jeszcze krótko o rozporządzeniu RODO wspomnieć. 

Co to RODO?

Rozporządzenie RODO czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Jakie są cele RODO?

Celem RODO jest ochrona klientów przed wykorzystywaniem ich danych osobowych. Rozporządzenie RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorstw i przedsiębiorców, którzy gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych. Podmiot gospodarczy, który wykorzystuje dane osobowe osób fizycznych, musi zatem wdrożyć odpowiednie regulacje w swoim przedsiębiorstwie, które również reguluje ustawa o ochronie danych osobowych.

Kogo dotyczy RODO?

Przepisy RODO objęły wszystkie podmioty działające na terenie Unii Europejskiej, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych. Dotyczy to również przedsiębiorstw spoza Unii Europejskiej, które oferują swoje towary i usługi osobom przebywającym na terytorium Unii. Osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, są zobligowane do stosowania RODO zarówno w stosunku do danych osobowych swoich kontrahentów, jak i zatrudnionych pracowników.

Co zmienia RODO?

RODO nie precyzuje dokładnie czynności, jakie mają podjąć przedsiębiorcy, a jedynie nakreśla wytyczne, na które należy zwrócić uwagę w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorca jest więc zobowiązany przeanalizować, jakimi danymi osobowymi dysponuje, co się z nimi dzieje i jakie ryzyko się z tym wiąże – by dobrać właściwe środki, które zminimalizują ryzyko.

Obowiązki wynikające z RODO

Spośród najważniejszych obowiązków nakładanych na firmy należy wymienić:

  • Konieczność zdefiniowania celów przetwarzania danych osobowych oraz poinformowanie klientów, które dane osobowe są przetwarzane;
  • Zgłaszanie naruszeń;
  • Wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
  • Realizację prawa klienta do bycia zapomnianym.

Przyjrzawszy się bliżej rozporządzeniu, można chyba powiedzieć, że nie takie RODO straszne (i nowe), jak je malują, choć o jego lekceważeniu z pewnością nie może być mowy.

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl