Podział majątku! Jak podzielić majątek?

Podział majątku – Jak sąd podzieli majątek wspólny? Zastanawiasz się, jak wygląda podział majątku? W jaki sposób sąd podzieli majątek? Nie wiesz, czy uda się znaleźć porozumienie? W pierwszej kolejności mamy możliwość sądownie podzielić majątek albo porozumieć się w tym zakresie.  Podział majątku przez Sąd polega na podziale fizycznym rzeczy wchodzących w skład tego majątku bądź na przyznaniu […]

WIĘCEJ