Przestępstwo – Wyłudzenie VAT

Przestępstwo – Wyłudzenie VAT Przestępstwo – Wyłudzenie VAT – Surowe wyroki? Nie zawsze! Są metody. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Zgodnie z treścią art. 56 § 1 k.k.s. podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, […]

WIĘCEJ