Zabezpieczenie Alimentów

Zabezpieczenie alimentów Zabezpieczenie alimentów to tymczasowa decyzja Sądu. Kodeks postępowania cywilnego dopuszcza w sprawie cywilnej udzielenie zabezpieczenia. Sąd może takiego zabezpieczenia udzielić przed lub w toku trwania postępowania. Może tego żądać każda strona lub uczestnik postępowania. Warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia i interes prawny w jego udzieleniu. Obowiązany (pozwany) będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz […]

WIĘCEJ