Odwołanie darowizny. Jak odwołać darowiznę?

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny – Jak odwołać darowiznę?

Kiedy? Wtedy, gdy udowodnimy obdarowanemu rażącą niewdzięczność.

Tak, dowody ! Jakie masz dowody ?

Żona, maż Cię oszukała ? Co robić .

Łatwiej ją zarzucić bliskiemu, bo ma większe obowiązki niż osoba spoza rodziny. Tak wynika z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego.

Jak odwołać darowiznę?

Wystąpienie przesłanki rażącej niewdzięczności nie czyni darowizny (bezwzględnie) nieważną (odwołaną) z mocy prawa.

W takiej sytuacji powstaje jedynie na rzecz darczyńcy prawo (uprawnienie kształtujące) do odwołania darowizny, a ten może z niego skorzystać bądź nie

Odwołanie darowizny – Rażąca niewdzięczność

W artykule omówione zostaje pojęcie „rażącej niewdzięczności” obdarowanego, o którym mowa w art. 898 § 1 k.c.

O istnieniu lub nieistnieniu podstaw do odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności decydują w każdym przypadku konkretne okoliczności.

Bardzo ważne jest postępowanie dowodowe.

Darowany dopuścił się rażącej niewdzięczności?

Zwrot przedmiotu odwołanej darowizny powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 898 § 1 k.c.).

Odwołanie darowizny – Co dalej?

Oświadczenie odwołujące darowiznę nieruchomości z powodu rażącej niewdzięczności nie powoduje per se przejścia własności nieruchomości z obdarowanego na darczyńcę. Stwarza bowiem jedynie obowiązek zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. 

Czyli najpierw musimy odwołać darowiznę! To pierwszy krok…

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie darczyńcy, stanowiące jednostronny akt szczodrobliwości, nakłada na obdarowanego etyczny obowiązek wdzięczności.

Odwołanie darowizny – Sankcja

Dlatego jest sankcja w postaci możliwości odwołania darowizny.

Kiedy? W przypadkach skrajnie negatywnego zachowania się w tym zakresie przez obdarowanego.

Zwróćmy uwagę na podobne sprawy.

W wyroku Sądu Najwyższego z 10.08.2017 r., II CSK 871/1615, trafnie podniesiono, że możliwość odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego jest instytucją wyjątkową i w związku z tym przesłanka odwołania powinna być poddana wykładni restryktywnej

Niewdzięczność – Uwzględnia się wszystkie okoliczności 

Wyroku Sądu Najwyższego z 16.05.2007 r., III CSK 74/0419, która brzmi następująco: „Nie ma ogólnej reguły pozwalającej na uznanie zachowania obdarowanego wobec darczyńcy za rażącą niewdzięczność uzasadniającą odwołanie darowizny”. Ocena, czy obdarowanemu można przypisać niewdzięczność i to w stopniu rażącym, musi być dokonywana in casu na podstawie całokształtu okoliczności konkretnej sprawy z uwzględnieniem dobrych obyczajów, ale również norm obowiązujących w środowisku, w którym funkcjonują obie strony, oraz ich wzajemnych relacji, w tym stopnia bliskości.

Pojęcie „rażącej niewdzięczności” zawarte w przepisie art. 898 § 1 k.c. wymaga zatem analizy motywów określonych zachowań obdarowanego, w tym zwłaszcza tego, czy zachowania te nie są powodowane, czy wręcz prowokowane przez darczyńców. 

 

Z poważaniem,

Adwokat Marta Wnuk

✅ Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

☎ tel.: +48691512933

? e-mail: kontakt@adwokatwnuk.pl

Opublikowano w Kontakt.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *