Żądania w pozwie o rozwód

Żądania w pozwie o rozwód – jak określić?

Żądania w pozwie o rozwód – jak określić? W procesie rozwodowym, jednym z kluczowych elementów jest właściwe sformułowanie i przedstawienie żądań wobec drugiej strony.

Żądania w pozwie o rozwód – jak określić?

Zacznij od precyzyjnego określenia, czego oczekujesz od rozwodu. Pytanie brzmi: co chcesz osiągnąć? Może to być określenie wyłącznej winy małżonka, wyłączna opieka nad dziećmi, miejsce zamieszkania dzieci przy sobie, alimenty na dzieci i na siebie oraz ustalenie sposobu korzystania z wspólnego mieszkania. Jasne zdefiniowanie swoich oczekiwań jest pierwszym krokiem do ich realizacji.  Jeśli masz pytania, zapraszam na konsultację. Zadzwoń pod numer +48691512933 lub umów się w kalendarzu.

Rozwód z wyłącznej winy czy bez orzekania winy?

Pamiętaj, że najważniejsza pierwsza Twoja decyzja musi dotyczyć czy chcesz orzekania wyłącznej winy przy rozwodzie czy wybierasz rozwód bez orzekania o winie. To jest podstawa, nawet musi się to znaleźć w tytule. Czy Twój małżonek wyłącznie zawinił? Najczęściej wtedy mówimy o zdradzie czy też stosowaniu przemocy. Przy rozwodzie z wyłącznej możesz żądać alimentów, jeśli pogorszyła się Twoja sytuacja materialna. Nie ma tu ograniczenia czasowego.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie alimenty na siebie przysługują Ci tylko w przypadku niedostatku czyli kiedy nie możesz się samodzielnie utrzymać i są czasowo ograniczone do lat pięciu.

Uzasadnienie żądań

Każde z Twoich żądań musi być odpowiednio uzasadnione. Opieraj się na konkretnych faktach i okolicznościach, które mogą przemawiać za przyznaniem Ci danego prawa. Na przykład, jeśli żądasz wyłącznej opieki nad dziećmi, przedstaw argumenty dotyczące Twojej więzi z dziećmi oraz możliwości zapewnienia im stabilizacji i odpowiednich warunków do rozwoju.

Dowody 

Do pozwu dołącz wszelkie dokumenty, które mogą wesprzeć Twoje żądania. Mogą to być zaświadczenia o zarobkach, dokumenty potwierdzające Twoją sytuację mieszkaniową, świadectwa szkolne dzieci, opinie specjalistów (np. psychologów), które potwierdzają Twoje argumenty.

Zapraszam Cię do obejrzenia filmu na moim kanale YouTube dotyczącym rozwodu z wyłącznej winy:

Formułowanie żądań alimentacyjnych

Możesz wnioskować o alimenty na dzieci oraz na siebie. Jednak pamiętaj, jeśli w grę wchodzą alimenty, określ dokładnie ich wysokość. Uzasadnij, dlaczego kwota, której żądasz, jest adekwatna do potrzeb oraz możliwości finansowych drugiej strony. Pamiętaj, że sąd oceni realność Twoich żądań, biorąc pod uwagę standard życia rodziny przed rozstaniem.

Żądania w pozwie o rozwód – Opieka nad dziećmi

W pozwie musisz ustalić czy wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone obojgu rodzicom czy chcesz ograniczyć lub pozbawić władzy rodzicielskiej drugą stronę. Ograniczenie czy pozbawienie władzy rodzicielskiej będzie wymagało konkretnych dowodów i precyzyjnego uzasadnienia. Trzeba również określić miejsce zamieszkania dzieci, czy mają mieszkać z Tobą, partnerem czy chcesz określić opiekę naprzemienną (czyli przykładowo dzieci mieszkają tydzień z jednym rodzicem, a kolejny z drugim).

Jeżeli dzieci mają zostać przy Tobie możesz wnioskować o ustalenie kontaktów dla drugiej stronie, wtedy warto dokładni je określić – np. jeden dzień w tygodniu od godz. 16 do godz. 20 kiedy dziecko zostanie odwiezione do miejsca zamieszkania matki/ojca, w co drugi weekend (również podać godziny). Warto również ustalić jak będą wyglądać wakacje, wszelkie Święta, dni wolne, urodziny dzieci itd. Pozwoli to uniknąć konfliktów w przyszłości i wprowadzi stabilność w życie Twoje i dziecka.

Kwestie dotyczące wspólnego mieszkania

Jeśli obie strony nadal zamieszkują wspólne mieszkanie, należy jasno określić, kto i na jakich warunkach będzie mógł w nim pozostać. Możesz żądać wyłącznego prawa do mieszkania z uwagi na opiekę nad dziećmi lub brak możliwości znalezienia innego odpowiedniego lokum. Można również odpowiednio podzielić mieszkanie. Warto załączyć wtedy grafikę z planem mieszkania i oznaczenie, które pomieszczenia będzie zajmował dany małżonek.

Najczęściej małżonkom udaje się porozumieć i wtedy wnosi się o „nieorzekanie o sposobie korzystania ze wspólnego miejsca zamieszkania”.

Przygotowanie do negocjacji

Nawet jeśli masz jasno sprecyzowane żądania, bądź przygotowany na negocjacje. Sąd często zachęca strony do próby mediacji i porozumienia. Być może nie uda się osiągnąć wszystkiego, o co walczysz, ale kompromis może przynieść szybsze i mniej bolesne rozwiązanie sprawy.

Wnioski o zabezpieczenie

Warto byś zadbał o swoje interesy i wniósł o zabezpieczenie roszczeń na czas trwania procesu.

Jeżeli chcesz, by partner płacił alimenty już w trakcie procesu, musisz razem z pozwem złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia świadczenia alimentacyjnego. Jeżeli obawiasz się, że partner będzie nieregularnie kontaktował się z dziećmi i bez uprzedzenia, również możesz złożyć o zabezpieczenie kontaktów. Podobnie jest z miejscem zamieszkania dziecka. Rekomenduję wtedy skonsultować taki pozew z prawnikiem, ponieważ są to poważne rzeczy, od których zależy Twoja sytuacja finansowa i często dobrostan dzieci.

Żądania w pozwie o rozwód - Wnioski o zabezpieczenie

Opublikowano w Alimenty, Opieka nad dzieckiem, Rozwód.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *