Znęcanie się 207 KK. Historia z Warszawy –

Znęcanie się 207 KK

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Wszystkich to nas dotyka. Niekiedy im wyższe wykształcenie, bardziej stresująca praca tym częstsze są takie sytuacje, iż ktoś zostaje oskarżony o znęcanie się nad drugą osobą.

Historia Dyrektora w Banku – który kłócił się z żoną ?Aż nagle kłótnie – wymknęły się spod kontroli.

Niewątpliwie żona szukała sposobu aby wygrać rozwód. Strony miały również duży majątek.

Strony były w trakcie rozwodu wiec dużo było emocji. Niestety  podczas kłótni interweniowała policja. Szarpanina wyzwiska itp. I ….. Kto miał więcej dowodów ? Kto wygrał wojne ? Ten co więcej nagrywał ?  Została założona procedura niebieskiej Karty,  sprawa znalazła się w prokuraturze a poźniej w Sądzie. 

Awanturom towarzyszyły wzajemne wyzwiska, szarpanie, popychanie, podczas których oboje brali czynny udział.

Co robić w takiej sytuacji ? Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji…….

To należy złożyć  wyjaśnienia i nie przyznać się do zarzucanego mu czynu.

Oczywiście nie jest to takie proste….

Dyrektor banku i nie może być karany i co…. Chciał awansować ?

I mój klient bał się ze zniszczy mu to karierę.  Czy żona chce zniszczyć karierę ?

Myśle ze eskalacja konfliktu duża i strony czasem nie zdają sobie sprawy ile mogą „zrobić” nieszczęścia sobie i dzieciom.

Z opisu sytuacji mój klient twierdził że nigdy nie dotkał żony a na pewno nie bił jej.  Co w takiej sytuacji…. Wszystko zależy od dowodów.

Znęcanie się 207 KK

Jak może skończyć się taka sprawa ?

 

Kilka scenariuszy, umorzenie postępowania. Jeżeli się nie uda to walczymy udowodnić niewinność.

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Z mojego doświadczenia najwięcej spraw jakie prowadziłam kończyły się umorzeniem ( warunkowym). – Wtedy nie jesteś karany !! Chyba że sytuacja się powtórzy….

 

Jeżeli sąd uzna, że świetle zebranych dowodów uzasadnione jest przypuszczenie, że oskarżony  będzie w przyszłości przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa zaś oskarżony jest osobą  niekaraną – To wyrok będzie warunkowo umarzający postępowanie.

 

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Aby móc zastosować taką instytucję należy poznać podstawy.

Należy zauważyć, iż przesłanki są  wymienione w art. 66 § 1 i 2 k.k.

to – szkodliwość społeczna czynu oraz wina sprawcy nie były znaczne, prognoza kryminologiczna wobec oskarżonego jest pozytywna, a nadto zagrożenie karne w przypadku czynu z art. 207 § 1 k.k. nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności.

Dlatego, aby Sąd uznał, że oskarżony –  zasługuje na skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji, i umorzy  wobec niego postępowanie karne trzeba mieć strategie karną.

Strategia na sprawę karną. 

 

Ważne –

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie jest orzeczeniem szczególnym.

Mimo stwierdzenia wszystkich przesłanek odpowiedzialności karnej, wydający rozstrzygnięcie sąd odstępuje od skazania sprawcy przestępstwa.

 

 

Znęcanie się 207 KK

 Sprawa o znęcanie się nad żoną

 

Sąd wyznacza termin….. I ten termin jest ważny. 

Postawa sprawcy w okresie próby decyduje o tym, czy odstąpienie od skazania ma charakter definitywny.

Przepisy art. 68 k.k. nakładają na osobę, wobec której zastosowano ten środek obowiązki, których nieprzestrzeganie rodzi możliwość, a w niektórych przypadkach obowiązek podjęcia postępowania i wydania wyroku skazującego.

Osoba nie karana !!!! To co ważne 😉 I najważniejsze…..

Oskarżony nie jest osobą karaną. 

Warunkowe umorzenie postępowania stanowi niewątpliwą korzyść dla osoby nim objętej.

Mimo wydania takiego wyroku w dalszym ciągu uważana za osobę niekaraną.

 

 

 

Ważne – Ustalenie stanu faktycznego 

Art. 2 § 2 k.p.k. –  zasada prawdy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych, przez które rozumie się ustalenia udowodnione, czyli takie, gdy w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny.

Niewinność

Obowiązek udowodnienia odnosić należy jednak tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że on sam korzysta z domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), a nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego korzyść (art. 5 § 2 k.p.k.).

 

Jak się bronić ?

Należy zauważyć, iż oskarżony korzysta z domniemania niewinności gdyż brak jest dowodów aby udowodnić, iż doszło do czynu.

 

Ważne : materialny ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu, który ponosi także ryzyko nieudania się dowodu.

Brak dowodów. –  Ich relacje w okresie z a/o były trudne, wzajemna niechęć oraz brak porozumienia co do ich finansów i wychowywania  dzieci prowadziły do nieporozumień, spięć czy nawet kłótni pomiędzy nimi.

I uwaga……Warto wskazać, że „za znęcanie się nie można uznać zachowania się sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego, ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżonym a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r. – IV KKN 312/99, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt WA 24/05).

Brak zamiaru

Zaznaczyć należy, że znęcanie się jest jednak zachowaniem intencjonalnym, które wymaga umyślności w formie zamiaru bezpośredniego sprawcy (wyrok SN z dnia 21 X 1999 r., V KKN 580/97, Orz. Prok. i Pr. 2000, nr 2).

Kto prowokował kłótnie

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie sposób twierdzić, kto  wywoływał kłótnie i prowokował reakcje…..

 

 

Dostałeś akt oskarżenia ? Co robić ?

Należy odpowiedzieć na akt oskarżenia oraz złożyć  wnioskek o umorzenie

oraz wniosek dowodowy

 

Dla przykładu.

 

Na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 kpk wnoszę o umorzenie postępowania przeciwko _________________ z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego wniosku o umorzenie postępowania, na podstawie art. 167 kpk wnoszę  o przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci:

  1. Przesłuchanie świadków: ________________________

 

Jak uzasadnić ?

 

W związku z upoważnieniem mnie w sprawie na etapie sądowej, pełnomocnictwo z dnia 31 października 2019. r., na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 kpkwnoszę o umorzenie postępowania przeciwko __________________ z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

W niniejszej sprawie brak jakichkolwiek dowodów na sprawstwo i winę oskarżonego, a postanowione zarzuty opiera się na zeznaniach pokrzywdzonej, niepoparte żadnym dowodem obciążającym oskarżonego. 

____________ [ opis ]

Wobec powyższego wnoszę o umorzenie postępowania z przyczyn wskazanej w petitum.

Adwokat Art. 207 kk

Pewne jest to, że za „znęcanie się” nie można uznać sytuacji, gdy między osobą oskarżoną a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się”, a z taką sytuacją mamy bez wątpienia do czynienia w niniejszej sprawie. 

 

Opublikowano w Kontakt.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *