Znęcanie się 207 KK. Historia z Warszawy –

Znęcanie się 207 KK

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Wszystkich to nas dotyka. Niekiedy im wyższe wykształcenie, bardziej stresująca praca tym częstsze są takie sytuacje, iż ktoś zostaje oskarżony o znęcanie się nad drugą osobą.

Historia Dyrektora w Banku – który kłócił się z żoną ?Aż nagle kłótnie – wymknęły się spod kontroli.

Niewątpliwie żona szukała sposobu aby wygrać rozwód. Strony miały również duży majątek.

Strony były w trakcie rozwodu wiec dużo było emocji. Niestety  podczas kłótni interweniowała policja. Szarpanina wyzwiska itp. I ….. Kto miał więcej dowodów ? Kto wygrał wojne ? Ten co więcej nagrywał ?  Została założona procedura niebieskiej Karty,  sprawa znalazła się w prokuraturze a poźniej w Sądzie. 

Awanturom towarzyszyły wzajemne wyzwiska, szarpanie, popychanie, podczas których oboje brali czynny udział.

Co robić w takiej sytuacji ? Jeżeli jesteś w podobnej sytuacji…….

To należy złożyć  wyjaśnienia i nie przyznać się do zarzucanego mu czynu.

Oczywiście nie jest to takie proste….

Dyrektor banku i nie może być karany i co…. Chciał awansować ?

I mój klient bał się ze zniszczy mu to karierę.  Czy żona chce zniszczyć karierę ?

Myśle ze eskalacja konfliktu duża i strony czasem nie zdają sobie sprawy ile mogą „zrobić” nieszczęścia sobie i dzieciom.

Z opisu sytuacji mój klient twierdził że nigdy nie dotkał żony a na pewno nie bił jej.  Co w takiej sytuacji…. Wszystko zależy od dowodów.

Znęcanie się 207 KK

Jak może skończyć się taka sprawa ?

 

Kilka scenariuszy, umorzenie postępowania. Jeżeli się nie uda to walczymy udowodnić niewinność.

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Z mojego doświadczenia najwięcej spraw jakie prowadziłam kończyły się umorzeniem ( warunkowym). – Wtedy nie jesteś karany !! Chyba że sytuacja się powtórzy….

 

Jeżeli sąd uzna, że świetle zebranych dowodów uzasadnione jest przypuszczenie, że oskarżony  będzie w przyszłości przestrzegać porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa zaś oskarżony jest osobą  niekaraną – To wyrok będzie warunkowo umarzający postępowanie.

 

Sprawa o znęcanie się nad żoną

Aby móc zastosować taką instytucję należy poznać podstawy.

Należy zauważyć, iż przesłanki są  wymienione w art. 66 § 1 i 2 k.k.

to – szkodliwość społeczna czynu oraz wina sprawcy nie były znaczne, prognoza kryminologiczna wobec oskarżonego jest pozytywna, a nadto zagrożenie karne w przypadku czynu z art. 207 § 1 k.k. nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności.

Dlatego, aby Sąd uznał, że oskarżony –  zasługuje na skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji, i umorzy  wobec niego postępowanie karne trzeba mieć strategie karną.

Strategia na sprawę karną. 

 

Ważne –

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie jest orzeczeniem szczególnym.

Mimo stwierdzenia wszystkich przesłanek odpowiedzialności karnej, wydający rozstrzygnięcie sąd odstępuje od skazania sprawcy przestępstwa.

 

 

Znęcanie się 207 KK

 Sprawa o znęcanie się nad żoną

 

Sąd wyznacza termin….. I ten termin jest ważny. 

Postawa sprawcy w okresie próby decyduje o tym, czy odstąpienie od skazania ma charakter definitywny.

Przepisy art. 68 k.k. nakładają na osobę, wobec której zastosowano ten środek obowiązki, których nieprzestrzeganie rodzi możliwość, a w niektórych przypadkach obowiązek podjęcia postępowania i wydania wyroku skazującego.

Osoba nie karana !!!! To co ważne 😉 I najważniejsze…..

Oskarżony nie jest osobą karaną. 

Warunkowe umorzenie postępowania stanowi niewątpliwą korzyść dla osoby nim objętej.

Mimo wydania takiego wyroku w dalszym ciągu uważana za osobę niekaraną.

 

 

 

Ważne – Ustalenie stanu faktycznego 

Art. 2 § 2 k.p.k. –  zasada prawdy materialnej wprowadza w procesie karnym wymóg opierania wszelkich rozstrzygnięć na zgodnych z prawdą ustaleniach faktycznych, przez które rozumie się ustalenia udowodnione, czyli takie, gdy w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzonemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny.

Niewinność

Obowiązek udowodnienia odnosić należy jednak tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, jako że on sam korzysta z domniemania niewinności (art. 5 § 1 k.p.k.), a nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego korzyść (art. 5 § 2 k.p.k.).

 

Jak się bronić ?

Należy zauważyć, iż oskarżony korzysta z domniemania niewinności gdyż brak jest dowodów aby udowodnić, iż doszło do czynu.

 

Ważne : materialny ciężar dowodu winy spoczywa na oskarżycielu, który ponosi także ryzyko nieudania się dowodu.

Brak dowodów. –  Ich relacje w okresie z a/o były trudne, wzajemna niechęć oraz brak porozumienia co do ich finansów i wychowywania  dzieci prowadziły do nieporozumień, spięć czy nawet kłótni pomiędzy nimi.

I uwaga……Warto wskazać, że „za znęcanie się nie można uznać zachowania się sprawcy, które nie powoduje u ofiary poważnego cierpienia moralnego, ani w sytuacji, gdy między osobą oskarżonym a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 2003 r. – IV KKN 312/99, wyrok Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 13 września 2005 r., sygn. akt WA 24/05).

Brak zamiaru

Zaznaczyć należy, że znęcanie się jest jednak zachowaniem intencjonalnym, które wymaga umyślności w formie zamiaru bezpośredniego sprawcy (wyrok SN z dnia 21 X 1999 r., V KKN 580/97, Orz. Prok. i Pr. 2000, nr 2).

Kto prowokował kłótnie

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie sposób twierdzić, kto  wywoływał kłótnie i prowokował reakcje…..

 

 

Dostałeś akt oskarżenia ? Co robić ?

Należy odpowiedzieć na akt oskarżenia oraz złożyć  wnioskek o umorzenie

oraz wniosek dowodowy

 

Dla przykładu.

 

Na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 kpk wnoszę o umorzenie postępowania przeciwko _________________ z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego wniosku o umorzenie postępowania, na podstawie art. 167 kpk wnoszę  o przeprowadzenie dowodu z dokumentów w postaci:

  1. Przesłuchanie świadków: ________________________

 

Jak uzasadnić ?

 

W związku z upoważnieniem mnie w sprawie na etapie sądowej, pełnomocnictwo z dnia 31 października 2019. r., na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 kpk w zw. z art. 339 § 3 pkt 2 kpkwnoszę o umorzenie postępowania przeciwko __________________ z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia.

W niniejszej sprawie brak jakichkolwiek dowodów na sprawstwo i winę oskarżonego, a postanowione zarzuty opiera się na zeznaniach pokrzywdzonej, niepoparte żadnym dowodem obciążającym oskarżonego. 

____________ [ opis ]

Wobec powyższego wnoszę o umorzenie postępowania z przyczyn wskazanej w petitum.

Adwokat Art. 207 kk

Pewne jest to, że za „znęcanie się” nie można uznać sytuacji, gdy między osobą oskarżoną a pokrzywdzoną dochodzi do wzajemnego „znęcania się”, a z taką sytuacją mamy bez wątpienia do czynienia w niniejszej sprawie. 

 

Tagged , , , , , , , , , , , .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.