Trudny rozwód 

 

Trudny rozwód 

 

Niekiedy przychodzą do mojej kancelarii osoby, które mówią, że mają bardzo trudny rozwód. Co to znaczy rozwód? Przede wszystkim pamiętajmy, że z rozwodem wiążą się inne rzeczy. Musimy zastanowić się, jak wygląda nasza sytuacja w sferze związanej z dziećmi. Jak mają wyglądać kontakty? Jak mają wyglądać alimenty? Jak dalej widzicie wspólne wychowywanie dziecka? Często z mojego doświadczenia wynika, że ludzie nie chcą rozwodu, bo nie wiedzą, co ich czeka w przyszłości. Ciężko jest im ułożyć życie na nowo. 

Bardzo ważna jest strategia. Strategia to moment, w którym możemy ustalić plan działania. Kto lubi żyć bez planu działania? Chyba nikt. Dlatego tak ważna jest strategia rozwodowa

 

Wyobraźmy sobie sytuację: przychodzi do kancelarii mężczyzna – chce rozwodu, ale nie wie, jak ma dalej wyglądać jego życie. Pyta się prawnika – “pani Mecenas, jak mam ułożyć sobie dalsze życie?”. Przede wszystkim prawnik do rozwodu jest od tego, żeby poprowadzić cię przez ten etap krok po kroku zgodnie z przepisami – tak, aby twoje prawa były zabezpieczone. 

 

Pamiętajmy, iż oprócz samego rozwodu musimy również zająć się obszarem podziału majątku, alimentów i dziećmi.

 

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

W pierwszej kolejności musimy zastanowić się, jaki ma być rozwód – z orzeczeniem o winie czy bez. Zawsze polecam swoim klientom w pierwszej kolejności zastanowić się nad sposobem rozwiązania związku małżeńskiego. Niekiedy wskazane jest spotkanie w kancelarii, abyśmy omówili krok po kroku, jak ma wyglądać dany rozwód. Nie jestem osobiście zwolenniczką eskalacji konfliktów między małżonkami, których łączą wspólne dzieci. Jeżeli jesteście rodzicami, to z pewnością będziecie nimi jeszcze przez długie lata, stąd też zawsze warto zastanowić się, czy warto eskalować konflikty między rodzicami. Rozmowy negocjacyjne zawsze powinny rozpocząć się od celu stron. Zaczynamy od tego, jaki jest cel, jak widzimy przyszłość wspólnego naszego życia. W pierwszej kolejności zastanawiamy się nad opieką naprzemienną. 

Przykład małżeństwa – Rozwód Warszawa

Idealne małżeństwo, mieszkają w Otwocku pod Warszawą. Mają luksusowy dom o powierzchni 300 m, luksusowe samochody, on pracuje w Warszawie, ona zaś w Otwocku. Mają dwoje dzieci. Posiadają również 100-metrowe mieszkanie w centrum Warszawy. Strony nie mają żadnych kredytów. W pierwszej kolejności warto rozważyć, czy jako mężczyzna jesteś gotów na opiekę naprzemienną i czy jest to dobre dla dzieci? Zastanów się, czy ty jako mężczyzna jesteś w stanie zająć się dziećmi siedem dni w tygodniu i pogodzić to z pracą? Często walczymy o opiekę naprzemienną, jednakże okazuje się, że tak naprawdę jej nie chcemy. 

 

Pamiętam sprawę, którą prowadziłam w Piasecznie. Po wygraniu tejże sprawy o opiekę naprzemienną mój klient zrobił duże oczy i zapytał się: “Ale jak teraz pogodzę wychowanie syna z pracą?”. Było to dla mnie co najmniej dziwne, albowiem myślałam, że będzie cieszył się z wygranej o opiekę naprzemienną. 

 

Wracając do naszego małżeństwa z Otwocka – po konsultacjach pan zrezygnował z opieki naprzemiennej, decydując się na płatność alimentów po 1000 zł na dziecko. Ponadto zobowiązał się do uiszczenia płatności za szkołę oraz chciał uregulowania kontaktów dwa razy w tygodniu oraz w co drugi weekend. W praktyce okazało się, że widzenia dwa razy w tygodniu również kolidują on mu z pracą, w związku z czym podjął decyzję, żeby określić kontakty tylko i wyłącznie w jeden dzień.

 

Tak – ułożenie planu na rozwód to podstawa. Przede wszystkim, jeżeli są dzieci, trzeba się zastanowić, jak chcemy je dalej wychować.

 

Jak kontkaktować się z dzieckirm – Formy kontaktu 

1)  przebywanie z dzieckiem,

2)  bezpośrednie porozumiewanie się z nim

oraz kontakty pośrednie,

3)  utrzymywanie korespondencji z dzieckiem,

4) korzystanie z innych, zwłaszcza elektronicznych środków porozumiewania się z nim na odległość.

 

Nieodłącznym elementem spraw rozwodowych jest również kwestia związana z podziałem majątku.

 

Czy będę płacił alimenty na byłą żonę?

 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pewne skutki prawne zawarcia małżeństwa gasną na skutek rozwodu, jednak inne trwają bez względu na rozwód. W konsekwencji źródłem prawa rozwiedzionego małżonka do utrzymania środków utrzymania nie jest rozwód, lecz istniejące wcześniej małżeństwo. A zatem kwestie finansowe są zawsze niezbędnym elementem przy zastanawianiu się, co ze sprawą rozwodową. Obowiązek świadczeń alimentacyjnych po rozwodzie został określony w artykule 60. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowi on kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy w małżeństwie zgodnie z artykułem 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W praktyce najczęściej uprawnionym do alimentów jest rozwiedziona żona. W jakich sytuacjach? Kodeks rodzinny i Opiekuńczy przewiduje dwie postaci obowiązku alimentacyjnego: zwykłą zgodnie z artykułem 60 §1 kodeksu rodzinnego oraz szerszą postać, czyli artykuł 60 § 2. 

 

Przesłanki w zwykłej postaci obowiązku alimentacyjnego, przede wszystkim polegające na wystąpieniu niedostatku oraz braków wyłącznej winy rozkładu pożycia po stronie małżonka uprawnionego. Dodatkowo zobowiązany musi mieć możliwości zarobkowe i majątkowe doświadczenia w tym zakresie. Zatem konieczne jest wystąpienie trzech przesłanek: 1. niedostatek, 2. brak wyłącznej winy, 3. możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

 

Kiedy mamy do czynienia z niedostatkiem? 

Niedostatek może wystąpić wtedy, gdy rozwiedziona kobieta co prawda pracuje zawodowo, jednakże nie stać jej, aby utrzymać rodzinę, czyli siebie i dzieci. Niedostatek stanowi podstawę zasądzenia alimentów i jest słowem kluczowym. Małżonek, który domaga się alimentów, winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb. Dopiero gdy nie jest to możliwe, możemy mówić o niedostatku. Musimy również pamiętać, iż stan niedostatku należy udowodnić przed sądem. 

 

Jakie są niebezpieczeństwa przy rozwodzie?

Zatem jednym z niebezpieczeństw przy rozwodzie jest zdecydowanie świadczenie alimentacyjne. Inne niebezpieczeństwo przy rozwodzie to odpowiedzialność karna zgodnie z artykułem 207 §1 kodeksu karnego. 

 

Pamiętajmy, że ten, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą osobą pozostająca w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadna ze względu na jej stan psychiczny i fizyczny, podlega karze.

 

Pozew rozwodowy – o czym trzeba pamiętać?

Kluczowe jest również, aby bardzo dobrze znać pozew rozwodowy i być świadomym zapisów, które zostały tam zamieszczone. Pozew rozwodowy zawsze składa się w Sądzie Okręgowym właściwym z uwagi na ostatnie miejsce zamieszkania małżonków.

 

Pamiętajmy, że w Warszawie mamy dwa Sądy Okręgowe, które rozstrzygają sprawy o rozwód. Pozew rozwodowy to nie tylko samo pismo procesowe, albowiem musimy być świadomi zawartych tam twierdzeń. W pierwszej kolejności musimy znać sposób, w jaki chcemy rozwiązać nasze małżeństwo – czy to będzie rozwód z orzeczeniem o winie czy bez.

 

Opublikowano w Kontakt.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *