Jak zatrzymać rozwód?

Jak zatrzymać rozwód? Brak gotowości do rozwodu

Część osób, która otrzymuje pozew o rozwód jest zaskoczona. Inni spodziewali się tego, lecz nie chcą się rozwodzić, chcą walczyć. Zawsze w takiej sytuacji doradzam rozmowę z małżonkiem, ale też powtarzam, że miłość jednego z małżonków nie uratuje związku, a także nie jest podstawą do braku orzeczenia rozwodu.

Jak zatrzymać rozwód? Kilka sposobów, aby wstrzymać rozwód

Podane niżej sposoby dają Wam czas, by przemyśleć decyzję o rozwodzie. Nie są w stanie skutecznie na zawsze zatrzymać rozwodu, a często tylko przedłużyć sprawę lub ją odwlec. Jeżeli toczy się sprawa o rozwód to pilnuj aby nie przegapić żadnego terminu. Jeżeli sprawa się toczy to możesz mieć dostęp do swojej sprawy dostęp elektroniczny – Portal Informacyjny Sądów Powszechnych.

Zawieszenie postępowania

Jeżeli widzisz szansę na uratowanie małżeństwa i przedstawisz to szczerze drugiemu małżonkowi, może okazać się, że wcale nie chcecie rozwodu. Być może jednak potrzebujecie pomocy w pracy nad Waszą relacją. Dajcie sobie czas. Innym sposobem na przerwę, ale z możliwością powrotu do stanu małżeństwa jest separacja. Separacja a rozwód

Czy wiesz, że możesz poprosić sąd o zawieszenie postępowania rozwodowego? Jeśli obie strony wyrażą zgodę, możesz zainicjować terapię rodzinną.  Mediacja nie jest terapią, ma na celu ustalenie warunków rozwodu, zaś terapia – ma na celu pracę nad relacją i poprawę Waszego wspólnego życia. Terapia również może doprowadzić do rozpadu relacji, gdy uznacie, że już dłużej nie ma sensu być w tej relacji. Nie jest to magiczna różdżka, która rozwiązuje wszystkie problemy. Jednak często problemy wynikają z naszych nieuświadomionych schematów i deficytów, terapia może również poprawić komunikację i wprowadzić w związek więcej zrozumienia. W takiej sytuacji warto złożyć wniosek o zawieszenie postępowania, powołując się na przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zawieszenie postepowania może wydarzyć się tylko raz. Jeśli potrzebujesz pomocy przy rozwodzie, zapraszam na konsultację.

Jak zatrzymać rozwód - miłość jednej osoby nie wystarczy

Jak zatrzymać rozwód? Oddalenie powództwa

Jeśli uważasz, że między Tobą a Twoim małżonkiem wciąż istnieją silne więzi małżeńskie, możesz wnioskować o oddalenie powództwa. To oznacza, że argumentujesz, iż między Wami wciąż istnieje więź emocjonalna, fizyczna lub gospodarcza, uniemożliwiająca orzeczenie rozwodu. To najczęstsza przyczyna, na podstawie której Sądy oddalają sprawę rozwodową. Małżonkowie wspólnie spożywają posiłki, robią zakupy, gospodarują domem i wykonują takie czynności jak np. sprzątanie, wówczas więź gospodarcza nie ustała. Oznacza to, że małżonków nadal łączy więź, niezależnie od tego, czy małżonkowie współżyją fizycznie ze sobą czy darzą się uczuciem. Jedna więź nadal jest w mocy, zatem w świetle prawa wciąż są małżeństwem. Uczucie jednej ze stron nie oznacza obecności więzi emocjonalnej między małżonkami.

Negatywne przesłanki rozwodu

Zastanów się, czy w Twoim przypadku nie występują negatywne przesłanki rozwodu. Czy rozwód byłby sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci? Czy orzeczenie rozwodu naruszałoby zasady współżycia społecznego? Ważnym przeciwwskazaniem może być  możliwość osłabienia więzi dziecka z jednym z rodziców, a to dlatego, że po rozwodzie zamierza on zawrzeć nowy związek małżeński oraz wyprowadzić się za granicę. Jednak tak naprawdę, rzadko sądy powołują się na tę przesłankę. Zasady współżycia społecznego to bardzo szerokie pojęcie. Należy przez nie rozumieć reguły postępowania między ludźmi, które opierają się na powszechnie uznanych wartościach w naszym kręgu kulturowym.

W praktyce może to być:

  • nieuleczalna choroba jednego małżonka
  • wiek małżonków (80-letni mężczyzna chce opuścić swoją 84-letnią żonę, która nie ma już nikogo bliskiego)
  • stan zdrowia, np. żona żąda rozwodu ze swoim śmiertelnie chorym mężem
  • niezdolność do zaspokajania potrzeb osobistych (szczególna nieporadność życiowa drugiego małżonka)

Jak zatrzymać rozwód?

Małżonek niewinny nie chce rozwodu

Jeśli jesteś małżonkiem niewinnym i nie zgadzasz się na rozwód, masz prawo do wyrażenia swojego sprzeciwu. W sytuacji, gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia, a Ty jako niewinny nie wyrażasz zgody, rozwód nie dojdzie do skutku. Może to być zaskakujące zwłaszcza dla osób z innych krajów, by była to przesłanka do nieorzekania rozwodu, ale tak jest właśnie w polskim prawie.

Pamiętaj, że wiara nie ma nic wspólnego z rozwodem cywilnym i nie warto powoływać się w sądzie na kwestię religii.

Pamiętaj, że jeśli masz do tego podstawy, możesz wnieść o rozwód z wyłącznej winy małżonka. 

 

Opublikowano w Rozwód.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *