Fałszywe oskarżenia art. 207 kk

Fałszywe oskarżenia art. 207 kk – jak się bronić?

Chciałabym, żeby wszystkie pary rozstawały się w zgodzie albo przynajmniej bez większych konfliktów. Niestety sala sądowa często zamienia się w arenę walk przy rozwodzie. Pojawiają się dodatkowe oskarżenia o przemoc domową i znęcanie się. Ubolewam nad tym, ale też czuję się w obowiązku przestrzegać przed tego rodzaju strategiami przy rozwodzie i wskazywać sposoby jak się bronić.

Fałszywe oskarżenia art. 207 kk. Co to jest znęcanie się?

Przestępstwo znęcania się zostało określone w art. 207 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem:

§ 1: Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2: Jeżeli czyn połączony jest ze szczególnym okrucieństwem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Znęcanie się to działania mające na celu umyślne zadawanie bólu fizycznego lub cierpień psychicznych, które powodują poważne cierpienie moralne. Przykładami może być bicie, groźby, poniżanie, zastraszanie, izolacja od rodziny i przyjaciół, a także nieustanna kontrola. Potrzebujesz pomocy przy sprawie rozwodowej lub rodzinnej? Zapraszam na konsultację – umów się w kalendarzu.

Dlaczego partner nas fałszywie oskarża o znęcanie się?

Fałszywe oskarżenie to sytuacja, gdy jedna osoba oskarża drugą o przestępstwo, którego ta nie popełniła. W kontekście rozwodu, takie oskarżenie może być używane jako taktyka mająca na celu uzyskanie orzeczenie o wyłącznej winie, a co za tym idzie – orzeczenie alimentów na dzieci oraz na siebie, które można zasądzić przy każdorazowym pogorszeniu się sytuacji materialnej. Nie ma tu również limitu czasowego, w którym można ubiegać się o to świadczenie. Jakie błędy podczas rozwodu z wyłącznej winy – jak nie przegrać orzeczenia o winie? 5 nieuczciwych zagrań przy rozwodzie - rodzaje rozwodów i alimenty

Jakie są skutki fałszywego oskarżenia?

Fałszywe oskarżenie o znęcanie się ma poważne konsekwencje:

Dla osoby oskarżonej może to prowadzić do wszczęcia postępowania karnego. Jednak kiedy myślisz, że już utraciłeś swoje dobrego imię, jesteś przerażony wizją problemów np. zawodowych, to spokojnie. Pierwszy etap, o którym piszę poniżej to faza przygotowawcza.

Osoba zawiadamiająca naraża się na odpowiedzialność karną. Fałszywego oskarżenia o popełnienie czynów zabronionych jest przestępstwem z  art. 234 k.k. Taka osoba może otrzymać karą grzywny lub otrzymać karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Znęcanie się 207 kk. Historia z Warszawy 

Fałszywe oskarżenia art. 207 kk – Jak się bronić?

Po pierwsze, co pewnie oczywiste – nie przyznajesz się do winy oraz składasz wyjaśnienia, opisujesz sytuację ze swojej perspektywy.

Z podanego niżej uzasadnienia postanowienia o umorzeniu sprawy o znęcanie się wynika kilka ważnych rzeczy.  Przede wszystkim znęcanie się oznacza, że sprawca ma silniejszą pozycję, a ofiara nie za bardzo może się obronić. Jeśli dochodziło między Wami do sporów, w których oboje krzyczeliście, używaliście obelg, szarpaliście się – wtedy nie może być mowy o znęcaniu w rozumieniu art. 207 Kodeksu karnego. Nie istnieje wówczas nierównowaga sił, oboje się „znęcaliście”, także nie jest to przestępstwo z art. 207 kk.

Dodatkowo, co wynika z uzasadnienia, o uznaniu znęcania się powinna decydować obiektywna ocena, a nie subiektywne odczucie zawiadamiającego.

Fałszywe oskarżenia art. 207 kk

Przemyśl też złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Pokazanie, że nie można bezkarnie składać podobnych zawiadomień może skutecznie odstraszyć partnera przed kolejnymi tego rodzaju oskarżeniami.

Sprawa o znęcanie się z art. 207 kk – jak wygląda?

Postępowanie w prokuraturze

Pierwszym etapem postępowania w prokuraturze jest faza przygotowawcza. W tym momencie określa się podejrzenia oraz dokonuje wstępnej klasyfikacji prawnej, która może ulec zmianie w dalszym toku sprawy. Głównym Twoim celem jest wykazanie, że drugi małżonek również ponosi odpowiedzialność za Wasz konflikt. Na tym etapie będziesz składać wyjaśnienia,  Dostarczenie dowodów na winę partnera może być kluczowe. Organy ścigania bowiem „nie mogą ingerować w konflikty małżeńskie„. W tej fazie chcemy doprowadzić do umorzenia postępowania.

Etap sądowy – jak odpowiedzieć na akt oskarżenia

Kluczowym momentem w etapie sądowym jest sporządzenie i złożenie odpowiedzi na akt oskarżenia w wyznaczonym terminie. Pamiętaj, że masz na to zwykle 7 dni. Uważam, że tu na pewno potrzebne będzie wsparcie profesjonalnego adwokata.

Twoją strategią powinno być wskazanie dowodów na agresywne zachowanie partnera i jego inicjatywę w eskalowaniu konfliktu. Jeżeli Twój partner nadużywa substancji, nie panuje na złością, wszystko to musisz szczegółowo opisać. Dowodami mogą być wiadomości tekstowe, e-maile, nagrania i fotografie. Na tym etapie przesłuchań bardzo ważne będą zeznania świadków, którzy mogą szczerze przedstawić jak wyglądała sytuacja w Waszej rodzinie.

Fałszywe oskarżenia art. 207 kk - oskarżony nie jest uznany za osobę karaną

Pozwolę sobie doradzić Ci spokój kiedy jesteś fałszywie oskarżany, choć wiem, że to trudne. Wiem z doświadczenia jak wiele emocji to budzi. Może ten wpis pozwoli Ci być bardziej opanowanym i nie martwić się na zapas. Chciałabym również na zakończenie dodać ważną informację. Nawet warunkowe umorzenie sprawy z art. 207 kk. nie czyni z Ciebie osoby karanej.

 

 

Opublikowano w Rozwód.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *