Przyczyny rozwodu – Jak je opisać w uzasadnieniu pozwu?

Zdecydowałeś się na rozwód, ale nie wiesz co napisać w uzasadnieniu pozwu? Zależy to od tego, o jaki rozwód wnosisz oraz jakie przyczyny rozpadu małżeństwa uznasz za najważniejsze.

Przyczyny rozwodu opisz w zależności od rodzaju rozwodu

Istnieją trzy rodzaje rozwodu: rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzeczenia o winie oraz rozwód z winy obu stron. Rozwód z orzeczeniem o winie polega na tym, że sąd uznaje jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Taki rozwód może mieć wpływ na podział majątku oraz kwestie alimentacyjne. Rozwód bez orzeczenia o winie oznacza, że sąd nie wskazuje winnego rozpadu małżeństwa. Są to zdecydowanie szybsze rozwody, nie powodują również eskalacji konfliktu.

Przyczyny rozwodu jak opisać? Rodzaj rozwodu a czas trwania sprawy

 

Jeśli to rozwód za porozumieniem stron to nie musisz szczegółowo opisywać przyczyn rozpadu. Opisz ogólnie przebieg Waszego małżeństwa w kilku etapach. Pamiętaj, że jeżeli opiszesz szczegółowo winę współmałżonka, choć nie chcesz orzekać o winie, poczuje się on zaatakowany i w odpowiedzi możesz wnieść o rozwód z wyłącznej Twojej winy. Musisz zastanowić się czy chcesz eskalować konflikt. Jeśli natomiast wnosisz o rozwód z wyłącznej winy, wtedy detale są jak najbardziej potrzebne. Opis to jeden element, drugim równie ważnym są dowody.

Najczęstsze przyczyny rozwodów

Zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodu. Wiele osób czuje, że nie może już zaufać swojemu małżonkowi po takim doświadczeniu. Dla wielu jest to zdarzenie, które burzy im poczucie własnej wartości oraz bezpieczeństwa. Musi minąć czas, aby zacząć budować siebie, a także odważyć się wchodzić w nowe relacje.  Jest to również potencjalna przyczyna orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy. Innymi przyczynami jest przemoc, nadużywanie alkoholu czy inne uzależnienia oraz brak wspólnych celów i zainteresowań.

Przyczyny rozwodu jak je opisać - przykładowe

Przykładowe przyczyny rozpadu małżeństwa

 • Problemy z nadużywaniem alkoholu
 • Ciągła nieobecność w domu
 • Kłamstwa i szantaże
 • Brak komunikacji i umiejętności rozmowy
 • Brak wsparcia w domowych obowiązkach
 • Brak chęci naprawy relacji ze strony męża/żony
 • Pozamałżeńskie relacje
 • Duże wydatki na własne drogie przyjemności i obciążanie tym domowego budżetu
 • Pobieranie pieniędzy z konta oszczędnościowego
 • Zaciąganie długów bez wiedzy drugiego małżonka
 • Brak pomocy w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci
 • Brak wspólnych zainteresowań

Przyczyny rozwodu – jak je opisać. Jak napisać uzasadnienie w pozwie o rozwód?

Przykład uzasadnienia w przypadku niewierności:

„Dnia [data], odkryłem/odkryłam, że mój mąż/moje żona ma romans z inną osobą. Było to dla mnie zaskoczenie i sprawiło mi to ogromny ból. Ze względu na dzieci chciałam/em dać szansę naszemu małżeństwu. Pomimo prób naprawienia naszego związku, zdrada ta wpłynęła negatywnie na naszą komunikację i próby porozumienia. Coraz częściej się kłóciliśmy, a napięcie między nami było coraz trudniejsze do zniesienia. Źle wpłynęło to również  na dzieci. Nasze relacje się ochłodziły, wygasła więź fizyczna i emocjonalna. Traktujemy siebie jak lokatorów we wspólnym domu.. Uważam, że dalsze trwanie w tym małżeństwie jest niemożliwe. Całkowicie utraciłem/am zaufanie do swojego partnera.”

Przykład uzasadnienia w przypadku problemów finansowych

„W naszym małżeństwie od początku było obecne różne podejście do finansów. Wywoływało to nieustanne napięcia i konflikty w naszym małżeństwie. Mój małżonek wielokrotnie zaciągał długi bez mojej zgody i wiedzy, a skutkiem były poważne kłopotów finansowych. Pomimo moich starań, aby wspólnie poradzić sobie z trudnościami, nie było współpracy ze strony mojego małżonka. Utraciłem poczucie stabilizacji, a także zaufania do małżonka. Brakuje fundamentu bezpieczeństwa, a dalsze życie w takiej atmosferze jest dla mnie nie do zniesienia. Małżonek działa lekkomyślnie nie tylko w obszarze finansowym, co powoduje wiele kłótni. Mimo prób ratowania małżeństwa, nastąpił trwały rozpad i oboje zgadzamy się, że najlepszym rozwiązaniem będzie rozwód.”

Przykład uzasadnienia – brak komunikacji

„Decyzję o rozwodzie podjąłem/podjęłam z powodu braku komunikacji w naszym małżeństwie. Z czasem nasze rozmowy stawały się coraz rzadsze, a problemy były zamiatane pod dywan. Nie byliśmy w stanie otwarcie rozmawiać o naszych uczuciach i potrzebach, co prowadziło do narastających nieporozumień i frustracji. Wielokrotne próby poprawy sytuacji nie przyniosły efektu, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że nasze małżeństwo nie ma przyszłości.”

Różnice w wartościach i celach życiowych

„Nasze małżeństwo na początku było zgodne i układało się dobrze. Wspólne wyjazdy, wycieczki oraz aktywności. Z czasem okazało się jednak, że nasze wartości są różne. Współmałżonek nie chce stabilizacji, chciałby podróżować po świecie. Nie pragnie również dzieci. Ja natomiast chciałabym/chciałbym założyć rodzinę i kupić dom. Nasze wizje przyszłości diametralnie się różnią i mimo prób porozumienia okazują się nie do połączenia. Różnice między nami były źródłem licznych sporów i poczucia niezrozumienia. Doszliśmy do wniosku, że nasze małżeństwo nie ma szans na porozumienie i szczęście.”

Problemy z uzależnieniami

„Nasze małżeństwo od zawsze zmagało się z trudnościami. Jednak zawsze wychodziliśmy cało z różnych życiowych zawirowań, oboje się wspieraliśmy. Mąż/żona zmaga się od kilku lat z uzależnieniem od hazardu. Uzależnienie to wpłynęło negatywnie na nasze życie rodzinne, prowadząc do częstych kłótni i zaniedbywania obowiązków związanych z dziećmi czy też pracą zarobkową. Ogromna odpowiedzialność związana z pomocą mężowi/żonie oraz brak wsparcia w opiece nad dzieckiem czy codziennym zajmowaniem się domem doprowadziły mnie do zaburzeń depresyjno-lękowych. Małżonkowi mimo prób leczenia uzależnienia nadal zdarza się zabierać pieniądze z domu, które są naszymi oszczędnościami.  Zaburza to moje moje poczucie bezpieczeństwa, nie ufam swojemu partnerowi. Uzależnienie mojego małżonka stanowi zagrożenie dla rodziny i bezpieczeństwa dzieci.”

Dokładne przedstawienie powodów rozwodu jest kluczowe, zwłaszcza gdy w grę wchodzi orzekanie o winie i kwestia opieki nad dziećmi. Teoretycznie wina nie wpływa na postanowienia dotyczące dzieci, w praktyce jednak może mieć znaczenie.

Przyczyny rozwodu – jak je opisać. Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Jak już wspominałam uzasadnienie w pozwie o rozwód bez orzekania o winie nie musi być szczegółowe. Poniżej znajduje się przykładowe uzasadnienie, które jednak powinno być uzupełnione o spersonalizowane elementy oraz prawdziwe zdarzenia z Twojego życia.

Niniejszym wnoszę o rozwiązanie mojego małżeństwa z [Imię i Nazwisko Pozwanego] zawartego w dniu [data ślubu] w [miejsce zawarcia małżeństwa], przez rozwód bez orzekania o winie .

Nasze małżeństwo przez wiele lat układało się poprawnie. Jednak inne wizje przyszłości oraz różne cele sprawiły, że zaczęliśmy się od siebie oddalać. Spędzaliśmy coraz mniej czasu ze sobą. Mimo prób uratowania małżeństwa i uczestniczenia w terapii malżeńskiej, nie udało nam się porozumieć. Małżeństwo uległo trwałemu i zupełnemu rozkładowi, co objawia się brakiem jakiejkolwiek więzi emocjonalnej, fizycznej i gospodarczej między nami. Oboje zgodziliśmy się, że dalsze trwanie w związku małżeńskim jest niemożliwe i najlepszym rozwiązaniem dla nas obojga jest rozwód. Mieszkamy oddzielnie, nad dziećmi sprawujemy pieczę w formie opieki naprzemiennej.

Decyzja o rozwodzie jest przemyślana i podjęta wspólnie. Oboje dążymy do zakończenia naszego małżeństwa w sposób jak najmniej konfliktowy, z poszanowaniem wzajemnych uczuć oraz dla dobra dzieci.

W związku z powyższym, odstępujemy od orzekania o winie w rozwodzie, gdyż uznajemy, że nie jest to konieczne do rozwiązania naszego małżeństwa. Naszym celem jest zakończenie związku w sposób pokojowy i z szacunkiem do siebie nawzajem.

Podzielcie się swoimi doświadczeniami i opiniami w komentarzach. Wasze historie mogą pomóc innym, którzy przechodzą przez podobne doświadczenia.

 

Opublikowano w Rozwód.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *