Etapy złożenia pozwu o rozwód

Etapy złożenia pozwu o rozwód

Złożyłeś pozew o rozwód – i co dalej? Jak wyglądają dalsze kroki w sprawie? Etapy złożenia pozwu o rozwód nie są skomplikowane, jednak istotne są tu precyzyjnie określone terminy np. odpowiedzi na pozew. Sprawa również może się wydłużyć, gdy sąd zauważy braki formalne.

Etapy złożenia pozwu o rozwód – krok po kroku

Po złożeniu pozwu o rozwód w Sądzie Okręgowym należy poczekać aż sprawie zostanie nadana sygnatura, czyli inaczej mówiąc, numer sprawy. Mając sygnaturę, można śledzić najnowsze informacje i uzyskać dostęp do istotnych dokumentów w sprawie na Portalu Informacyjnych Sądów Powszechnych (portal.waw.sa.gov.pl). Elektroniczny dostęp do spraw sądowych – jak uzyskać? Najwięcej uwagi i czasu trzeba poświęcić na obszar dotyczący dzieci. Jeśli ich nie macie sytuacja jest prostsza, choć nadal można domagać się orzeczenia winy i alimentów na małżonka.

Etapy złożenia pozwu o rozwód - jakie żądania w pozwie

Następnym krokiem jest sprawdzenie przez sąd poprawności pozwu. Kiedy sąd nie ma żadnych zastrzeżeń, wówczas wydaje zarządzenie o dostarczeniu pozwu stronie pozwanej. Jeżeli sąd ma jakieś zastrzeżenia, wówczas wzywa do uzupełnienia braków formalnych.

Dostarczenie pozwu stronie pozwanej powinno odbyć się niezwłocznie. Z mojego doświadczenia wynika, że najczęściej trzeba liczyć się z terminem około miesiąca, jednakże wszystko zależy od sądu. Na rozprawę czeka się średnio od 6 miesięcy do roku, w zależności od miejsca i obłożenia sądu. Potrzebujesz porady prawnej? Zapraszam na konsultację – umów się w kalendarzu.

Kiedy rozprawa rozwodowa? Etapy złożenia pozwu

Sąd nie wyznacza terminu rozprawy od razu – zazwyczaj czeka na odpowiedź drugiej strony. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że już na tym etapie sąd wyznacza termin, jednakże najczęściej ma to miejsce wtedy, gdy pozew nie budzi wątpliwości i są podstawy do tego, żeby wskazać, iż sprawa zakończy się na jednej rozprawie – np. jeżeli do pozwu została załączona ugoda małżeńska o sposobie rozwiązania małżeństwa. Wówczas można liczyć na szybszy termin. Co do zasady sąd wstrzymuje się z wyznaczeniem terminu do momentu zapoznania się ze stanowiskiem stron. Wiele zależy od tego, czy strony będą chciały orzekać o winie.

Sąd przesyła do pozwanego odpis pozwu i określa najczęściej termin 14 dni na ustosunkowanie się oraz zajęcie stanowiska w sprawie.

Stanowisko stron ma kluczowe znaczenie. Hipotetycznie zakładając, że kwestią sporną będzie wysokość świadczenia alimentacyjnego, sąd z pewnością zobowiąże strony do wykazania stanu majątkowego tudzież przedłożenia dokumentów finansowych i informacji o zarobkach. Problem z alimentami

 

Etapy złożenia pozwu o rozwód

Etapy złożenia pozwu o rozwód – ustalenie zabezpieczenia

W pozwie o rozwód, a także w odpowiedzi na pozew możesz zawrzeć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. W tym drugim przypadku pamiętaj o odpowiedniej opłacie. Zazwyczaj są to trzy obszary: kontakty, miejsce zamieszkania dziecka oraz alimenty. Możesz jednak również złożyć wniosek o eksmisję współmałżonka w trybie zabezpieczenia. Czym jest tryb zabezpieczenia? Jest to zagwarantowanie danego ustalenia na czas trwania rozwodu. Orzekanie o winie podczas rozwodu może trwać nawet cztery lat lub więcej! A niektóre rozstrzygnięcia nie mogą czekać. Jak wskazuje Kodeks postępowania cywilnego – „Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Etapy złożenia pozwu o rozwód - Wnioski o zabezpieczenie

Świadek na okoliczność dobra małoletniego dziecka

Na rozprawie stawiają się strony oraz świadkowie. W przypadku kiedy strony mają małoletnie dzieci, obowiązkowe jest powołanie świadka na okoliczności związane z dziećmi i ustalenia, czy ich dobro nie cierpi. W sytuacji gdy strony się kłócą i podejmują decyzję o rozstaniu, rozstanie rodziców jest zjawiskiem korzystnym dla rozwoju dziecka, albowiem tylko w ten sposób można uchronić dzieci przed negatywnymi skutkami wychowywania się w nieszczęśliwej rodzinie.

Generalnie sąd pyta strony o sytuację faktyczną. Bardzo ważne są okoliczności, które zostały podane w pismach procesowych. Zatem przygotowując się do rozprawy z pewnością trzeba zapoznać się z załączonymi dokumentami w sprawie.

Pytania do świadków obejmują przede wszystkim okoliczności związane z małoletnimi dziećmi. W przypadku gdy strony nie dochodzą winy, sąd nie pyta o inne okoliczności.

Etapy złożenia pozwu o rozwód – rozprawa

W przypadku braku orzekania o winie i zgodnego stanowiska stron, rozwód można uzyskać na jednej rozprawie. Jednak wszelkie porozumienia trzeba ustalić przed rozprawą i najlepiej poinformować o tym sąd załączając do pozwu ugodę małżeńską oraz chociażby plan wychowawczy dotyczący dziecka lub dzieci. Jeżeli jednak jest między Wami konflikt i żądacie różnych rzeczy to sprawa się wydłuży, a rozpraw będzie więcej. Terminy w sądach bywają odległe, więc między rozprawami też mogą zdarzyć się dłuższe przerwy. Pomiędzy nimi nadal występuje wymiana pism, wniosków dowodowych, sąd może nas zobowiązywać do różnych rzeczy. W trakcie procesu również możesz zmienić swoje stanowisko. Możliwe jest także skierowanie przez sąd na badania Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów – dzieje się to w przypadku braku porozumienia co do opieki na dziećmi i miejsca zamieszkania dziecka. Sąd może również wysłuchać dziecko, aby poznać jego preferencje oraz opinię.  W 2024 r. Sąd coraz częściej słucha dziecko Dodatkowo sąd może skierować Was na mediację lub terapię, która pozwoli Wam lepiej komunikować się w sprawach dziecka. W imieniu dobra dziecka, może również Was sąd zobowiązać do udzielenia małoletniemu pomocy psychologicznej.

Sądy nie lubią wikłania w Wasz konflikt małżeński dzieci. Pamiętaj o tym!

Opublikowano w Rozwód.

Adwokat z 16-letnim doświadczeniem, mediator, coach, pasjonatka psychologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *